London – Atene, 14. marec 2023 – Podjetji Finastra in Uni Systems sta razširili svoje partnerstvo, da bi finančnim institucijam v jadranski regiji ter v srednji in jugovzhodni Evropi pomagali izpolnjevati zahteve poročanja baselskega odbora »Temeljni pregled trgovalne knjige«. V skladu z novo pogodbo lahko podjetje Uni Systems prek platforme FusionFabric.cloud podjetja Finastra svojim strankam ponudi rešitev Trading Book Market & Credit Risk Solution v okviru produkta Vector Risk, ki gostuje na platformi Microsoft Azure, rešitev pa je namenjena avtomatizaciji izračunov kreditnega in tržnega tveganja v trgovalni knjigi, ki temelji na oblaku.

Temeljni pregled trgovalne knjige je obsežen sklop pravil, ki jih je predlagal Baselski odbor za bančni nadzor (BCBS) in ki določajo kapital, ki ga morajo imeti banke za kritje izpostavljenosti tržnemu tveganju. Razširja sedanji okvir tržnega tveganja za zagotavljanje, da bi notranji modeli, ki jih banke uporabljajo za izračun kapitalskih zahtev, učinkovito pokrivali tveganja, in za lažjo primerjavo kapitalskih količnikov, ki temeljijo na tveganju, med bankami.

»Upoštevanje predpisov, kot je temeljni pregled trgovalne knjige, je za banke velik zalogaj, zlasti kadar so časovni okviri kratki in informacijski sistemi ne morejo podpirati potrebnih sprememb,« je dejal Benoit Riquet, produktni vodja oddelka za zakladništvo in kapitalske trge v podjetju Finastra. »Zaradi sodelovanja s podjetjem Uni Systems in ponujanjem rešitve produkta Vector Risk prek naše platforme bo več bank imelo koristi od stalnih nadgradenj in skladnosti z zakonodajo, in sicer hitro, z manjšim tveganjem pri projektih in brez potrebe po novi infrastrukturi za informacijsko tehnologijo.«

Trading Book Market & Credit Risk je rešitev programske opreme kot storitve, ki zagotavlja takojšnjo povezljivost z rešitvami zakladništva in kapitalskih trgov podjetja Finastra, standardnimi paketi tržnih podatkov in notranjimi podatki institucij. Avtomatizira standardizirani pristop za produkte Counterparty Credit Risk (SA-CCR), Value at Risk (VaR), Potential Future Exposure (PFE), Credit Valuation Adjustment (CVA) in druge, ki bodo sledili. Podjetje Uni Systems zagotavlja strateške smernice, vodenje projektov in tehnično izvedbo.

»Rešitev Vector Risk na platformi podjetja Finastra institucijam omogoča, da zlahka izpolnjujejo predpise o tržnem in kreditnem tveganju, hkrati pa izboljšajo svoje metrike regulativnega in notranjega poročanja,« je dejal Constantine Serros, vodja poslovne enote za bančništvo in finančne storitve ter član upravnega odbora družbe Uni Systems. »Ker smo videli, da se bliža potreba po takšni skladnosti, smo se odločili, da še dodatno razširimo naše partnerstvo s podjetjem Finastra, da bi svojim strankam omogočili popoln nadzor s stroškovno učinkovito rešitvijo v oblaku, ki avtomatizira izračune meritev tveganja, ki zahtevajo edinstven potek dela s podatki.«

O podjetju Finastra
Podjetje Finastra je globalni ponudnik finančne programske opreme in tržišč, ki je leta 2017 predstavilo vodilno odprto platformo za inovacije, imenovano FusionFabric.cloud. Namenjena je institucijam vseh velikosti in zagotavlja nagrajene rešitve in storitve na področju posojil, plačil, zakladništva in kapitalskih trgov ter digitalnega bančništva in bančnega poslovanja, s katerimi banke podpirajo neposredne bančne odnose in rast prek posrednih kanalov, kot sta vgrajeno financiranje in bančništvo kot storitev. Zaradi njenega pionirskega pristopa ter zavezanosti odprtim financam in sodelovanju platformi zaupa približno 8.600 institucij, vključno z 90 od 100 največjih bank na svetu. Za več informacij obiščite finastra.com.

O podjetju Uni Systems
Podjetje Uni Systems je dolgoletni strateški partner IKT finančnih institucij, javnih organizacij, telekomunikacijskih operaterjev in podjetij v evropski regiji, ki že od leta 1964 ponuja integrirane rešitve in storitve z dodano vrednostjo. Danes podjetje znatno vlaga v svojo evropsko perspektivo in s svojimi hčerinskimi družbami v Belgiji, Romuniji, Luksemburgu, Italiji in Španiji dosega uspehe pri zapletenih in kritičnih IT-projektih v več kot 26 državah. Za več informacij obiščite www.unisystems.com.