8. junij 2015 - Vsi navdušeni pohodniki in ljubitelji izletov se lahko zdaj odpočijejo tudi v novi planinski koči na Mrzlem vrhu (970 m) v občini Žiri. Koča stoji na atraktivni lokaciji ob več priljubljenih pohodniških poteh. Ob novi koči pa stoji tudi rastlinska čistilna naprava, namenjena čiščenju odpadne vode iz koče. Sredstva za postavitev rastlinske čistilne naprave sta prispevala Sklad Si.voda, zavod za zdrave in čiste vode, ter Občina Žiri.

Koča lahko sprejme od 30 do 40 obiskovalcev, ti pa lahko v njej tudi prenočijo, saj je v koči 20 ležišč. Pri gradnji nove planinske koče PD Žiri ni dodatno posegalo v naravo, saj koča stoji na ruševinah starojugoslovanske karavle ob nekdanji rapalski meji. Posebnost koče na Mrzlem vrhu je tudi vertikalna rastlinska čistilna naprava, ki je namenjena čiščenju komunalne vode iz koče. Rastlinske čistilne naprave pri čiščenju odpadnih voda uporabljajo samoobnovitvene sposobnosti narave. Glavni delež čiščenja se tako dogaja ob pretoku onesnažene vode skozi več slojev peska in korenin rastlin, saj se med tem odvijajo kemični in biološki procesi, ki vodo očistijo. Rastlinska čistilna naprava na Mrzlem vrhu se razteza na površini zgolj 16 m², saj je zaradi prostorskih omejitev zgrajena vertikalno s kar najmanjšo površino, voda v njej pa se pretaka gravitacijsko.

Sklad Si.voda je za gradnjo rastlinske čistilne naprave doniral 6.523,59 EUR, preostali del pa je prispevala občina Žiri. Irena Zupančič Cimerman, direktorica neodvisnega zavoda Sklad Si.voda, ki ga je ustanovil Si.mobil, je ob odprtju koče dejala: »Namen zavoda je trajnostno reševati problematiko kakovosti voda v Sloveniji. V šestih letih smo podprli že deset projektov, od tega štiri izgradnje rastlinskih čistilnih naprav na območjih z razpršeno poselitvijo. Te namreč pripomorejo k učinkovitemu čiščenju vode tudi tam, kjer razgibanost pokrajine ali druge okoliščine ne dopuščajo drugih možnosti čiščenja odpadnih voda. In planinske koče so zagotovo tak primer.«

Planinska koča na Mrzlem vrhu leži ob več priljubljenih pohodniških poteh, kot so Slovenska planinska pot oz. Transverzala od Maribora do Ankarana, Loška planinska pot in Srednjeevropska pešpot 'Via Alpina'. Poleg izjemne lokacije daje koči posebno turistično vrednost še neposredna bližina nekdanje rapalske meje. Odprtje nove koče je pomembno tudi za prebivalce tako občine Žiri kot tudi sosednjih občin, saj jim prinaša nove možnosti za rekreacijo in kakovostno preživljanje prostega časa. 

Župan Občine Žiri Janez Žakelj je ob odprtju izpostavil pomen nove koče za lokalne in druge obiskovalce ter se zahvalil Skladu Si.voda za donacijo: »Veseli me, da si bodo ljubitelji pohodništva iz Žirov, sosednjih občin in od drugod ob obisku te lepe izletniške točke lahko odpočili ter se okrepčali v novi planinski koči na Mrzlem vrhu. Ob današnjem odprtju gre posebna zahvala Skladu Si.voda, ki je s svojo donacijo pomagal žirovskim planincem, da je koča opremljena s sodobno rastlinsko čistilno napravo.« Župan je obenem pojasnil, da Občina Žiri tudi sicer skrbi za urejeno in čisto okolje: »V Občini Žiri posebno skrb namenjamo čistemu okolju. V lanskem letu smo tako odprli prenovljeno čistilno napravo, ki čisti odpadne vode Žirov. Podpiramo gradnjo malih čistilnih naprav na območjih, kjer ni obvezna izgradnja kanalizacije ter tako skrbimo, da bo naše okolje čistejše.«

Odprtja se je udeležil tudi predsednik Planinske zveze Slovenije Bojan Rotovnik in obrazložil, kaj koča pomeni za planinska društva: »Kljub zaostrenim družbenim razmeram v Sloveniji s planinskim entuziazmom in obilico prostovoljnega dela uspemo pridobiti kakšno novo planinsko kočo. Planinska koča na Mrzlem vrhu je najverjetneje edina nova planinska koča, ki bo odprta v tem letu, zato smo v planinski organizaciji nanjo zelo ponosni.«

O Skladu Si.voda
Sklad Si.voda je nepridobitna organizacija, ki se strokovno zavzema za aktivno in trajnostno reševanje problematike kakovosti vode v Sloveniji. Njegovo poslanstvo je v prvi vrsti osveščati o pomenu voda in učinkovitem upravljanju z vodnimi viri, na podlagi česar je v natanko šestih letih od svoje ustanovitve 30. marca 2009 podprl že deset projektov v skupni vrednosti 202.992,53 EUR. Vizija čiste in zdrave vode tudi za prihodnje generacije je skladna s filozofijo Re.misli. Pobudnik in ustanovitelj sklada je Si.mobil, vendar organizacija deluje kot samostojna in neodvisna.