Ples je univerzalna in zelo lepa oblika lastnega izražanja. Glasba nas naravno potegne vase in nas opogumi, da se ji prepustimo brez ovir in predsodkov. In ples ob drogu ni nobena izjema. Poleg tega, da s to športno aktivnostjo okrepimo telo, začnemo nanj in nase sčasoma gledati s popolnoma nove perspektive.

»Veliko žensk pravi, da jim je prav ples ob drogu povrnil tisto samozavest in jim tako pomagal dosegati boljše rezultate na številnih drugih področjih življenja,« pravi Tina Perko, lastnica plesnega studia Mademoiselle, ki je v Sloveniji pionir na področju plesa ob drogu. Ta zabavna disciplina pa prinaša številne prednosti ne le za naše telesno, ampak predvsem duševno zdravje.

S plesom ob drogu krepimo telo
»Ples ob drogu nam pomaga okrepiti telo preko intenzivnega treninga za moč. Občutek, da imaš nadzor nad svojim telesom, da ga lahko brez težav držiš v zraku, je odličen,« opisuje Tina Perko. In vse to se posledično odraža tudi na naši drži, hoji, načinu izražanja. Žal naša družba ženske, ki želijo biti močne (tako telesno kot psihološko), še vedno gleda nekoliko postrani. Pa vendar drži kot pribito: Telesno močne ženske so bolj samozavestne in se lažje soočijo s situacijami, ki jih kakorkoli ogrožajo.

Ples ob drogu pomaga do boljše telesne samopodobe
Številni programi v fitnes industriji se osredotočajo le na doseganje telesne spremembe. Vadeči vse napore osredotoči na končni rezultat, ob tem pa pogosto popolnoma pozabi na pot, na proces. In prav zato veliko ljudi vadbo dojema kot neko nujno zlo. Ples ob drogu pa vsa ta načela postavlja na glavo, saj vadeče uči elementov, ki ponujajo izziv, a so hkrati še vedno izjemno zabavni. »Zaradi tega pristopa vadeči energijo usmerijo v izvedbo določenega elementa in se ne ukvarjajo s tem, kako je ob tem videti njihovo telo. In to je zagotovo bolj zdrav način do močnega in zdravega telesa,« je prepričana Tina Perko.

Ne gre le za izzivalnost
Poprečen človek ples ob drogu hitro poveže z erotičnimi klubi in tukaj se njegovo vedenje nekako konča. Vendar Tina Perko pojasni, da obstajajo tudi drugi slogi plesa ob drogu, ki vključujejo veliko atletskih in umetniških prvin, ki niso popolnoma nič povezane z erotiko. Poleg tega obstajajo pravi umetniški spektakli, v katerih se nastopajoči izražajo prav preko plesa ob drogu. Prav zaradi vseh predsodkov danes veliko tistih, ki se profesionalno ukvarjajo s plesom ob drogu, teži k temu, da bi ta šport nekoč postal olimpijska disciplina.

Ples ob drogu je lahko tudi zelo čuten ... če mi želimo tako
Če ples ob drogu po eni strani ni popolnoma nič povezan s seksualnostjo, je lahko po drugi strani tudi izjemno čuten. »Ženskam pomaga, da se z njegovo pomočjo bolje povežejo s svojim telesom in ga začutijo drugače, zaradi česar lažje na svoj način izrazijo svojo ženstvenost in čutnost. Prav boljše razumevanje telesa ženskam tudi pomaga, da v svojih telesih začnejo bolj uživati, da se bolje počutijo v svoji koži,« pravi lastnica plesnega studia Mademoiselle. Prav tako številne ženske, ki se aktivno ukvarjajo s plesom ob drogu, ponosno povejo, da se jim je na njegov račun močno izboljšalo tudi spolno življenje. In razlog za to ni skrit v posebnih gibih, ki se jih učijo na vadbi, ampak predvsem v boljši povezanosti z njihovim telesom, zaradi česar lažje in bolj jasno izrazijo, kaj si želijo in česa ne.

S plesom ob drogu nad predsodke in obsodbe
Veliko ljudi, ki se prvič udeležijo ure plesa ob drogu, tja pride s celo košaro različnih predsodkov in strahov. A ko je ure konec, se mnenje večine drastično spremeni, opaža Tina Perko. Vidijo, da so na uro prišle ženske vseh statusov in poklicev − od učiteljic, zdravnic, programerk, odvetnic do gospodinj. Če smo ozkogledi, ne bomo nikoli napredovali, se razvili in zrastli. Ko pa se enkrat znebimo predsodkov in obsodb, se otresemo številnih spon, ki se jih do takrat morda niti nismo zavedali, in zaživimo bolj svobodno in zavestno. In to ne velja le za ples ob drogu, ampak za čisto vsa področja našega življenja.

Ples ob drogu krepi povezanost skupine in pomaga stkati nova prijateljstva
Živimo v svetu, kjer se zelo spodbujata izoliranost in individualizem, zaradi česar se marsikdo počuti izgubljenega. Ples ob drogu je zagotovo ena od športnih aktivnosti, kjer se zelo poudarja povezanost skupine in podpora vsem njenim članom oziroma članicam. In prav ta ženska moč in sodelovanje sta v današnji družbi tako zelo pomembna in prepotrebna za doseganje večje enakosti spolov na socialnem, ekonomskem in političnem področju.

Za konec
Okolica nas z vseh strani bombardira z informacijami, zaradi katerih smo prepogosto preveč obsojajoči do sebe in do drugih. Od vsepovsod dobivamo slike idealov, kakšno naj bi bilo naše telo. In če ne ustrezamo vsem predpisanim meram, hitro postanemo nesamozavestni in polni sramu. »Pa vendar bi naš cilj moralo biti funkcionalno telo, ne glede na njegove mere in ideale, ki nam jih okolje vsiljuje,« je prepričana Tina Perko.

In s plesom ob drogu se sčasoma otresemo predsodkov o sebi, izstopimo iz cone udobja in si upamo premakniti lastne meje ter posledično rastemo in se razvijamo ne le na telesni ravni, ampak predvsem navznoter. Naučimo se sprejeti svoje telo točno takšno, kot je in se ne obremenjujemo več z nepomembnimi napakami in nepravilnostmi, ampak svojo pozornost usmerimo na nov element, ki se ga želimo naučiti. Ko ga usvojimo, je to lahko izjemno osvobajajoče. In ko sčasoma pridobimo telesno moč ter izboljšamo telesno koordinacijo, se spremeni naš celotni pogled na svet in nase. Postanemo bolj vztrajni. Veliko stvari, ki so se nam prej zdele nemogoče in neuresničljive, se lotimo z zanosom, samozavestjo in predanostjo želenemu cilju.