Prihodnji teden bo organizirana prva strokovna konferenca, ki bo predstavila prednosti informacijskega modeliranja gradbenih objektov (angl. Building Information Modelling - BIM). BIM je proces, ki se prične pred gradnjo in ima za cilj izdelati digitalni model gradbenega objekta, sestavljen iz gradnikov, ki ustrezajo konstrukcijskim elementom realnega objekta.

Skupen BIM-model omogoča lažjo izmenjavo podatkov za potrebe različnih panog. BIM ponuja priložnosti za učinkovitejše gradbeništvo predvsem v obravnavi in optimizaciji procesov pred gradnjo, med gradnjo in po zaključeni gradnji objektov. Dogodek bo, z razlogom, gostila Občina Lendava, ki je bila letos nosilka javne investicije, ki je vključevala tudi zahtevo po uporabi BIM-pristopa.

PROGRAM IN PRIJAVE