(Medvode, 3. december 2019) Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo Republike Slovenije za kulturo so danes v Kulturnem domu v Medvodah tretjič podelili nazive Branju prijazna občina. Naziv, ki je namenjen spodbujanju aktivnostim lokalne skupnosti za izboljšanje bralne pismenosti in kulture, so tokrat prejele občine: Cirkulane, Dobrepolje, Hoče- Slivnica, Mežica, Postojna, Polzela, Ravne na Koroškem in Ruše ter dve mestni občini: Mestna občina Maribor in Mestna občina Velenje. Skupaj je od leta 2017 nazive Branju prijazna občina prejelo 38 občin. Nagrajene občine so ob podelitvi nazivov nagovorili Nejc Smole, župan občine Medvode, dr. Vladimir Prebilič, podpredsednik Skupnosti občin Slovenije in župan občine Kočevje ter mag. Tatjana Likar, svetovalka za knjižničarstvo na Ministrstvu RS za kulturo. Ob podelitvi nazivov pa so se s povezovalko dogodka Carmen L. Oven o branju kot vrednoti pogovarjali novinarka Ksenija Horvat, pisatelj in prevajalec Boštjan Gorenc Pižama in podpredsednik Skupnosti občin Slovenije in župan občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič.

Občine so pomembni dejavniki pri spodbujanju branja, ki  po zadnjih raziskavah med Slovenci ni na zavidljivem mestu. Javni natečaj Branju prijazna občina je nastal z namenom, da občine spodbudi k bolj aktivnemu delovanju v lokalni skupnosti in povezovanju med različnimi organizacijami za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. 10 občin, ki so se v letošnjem letu prijavile na natečaj do 30. oktobra 2019, so v svoji vlogi izkazale odnos do knjižnične dejavnosti kot obvezne javne službe in predstavljale vse ostale dejavnosti lokalne skupnosti na področju branja. Hkrati je bil eden izmed pomembnih pogojev za sodelovanje na natečaju financiranje dejavnosti knjižnic, ki so osrednja institucija, ki vpliva na bralne navade in kulturo v družbi. Strokovna komisija je izbrala 10 prijavljenih občin, ki so izpolnili vse pogoje natečaja, prav tako pa izstopajo s svojimi praksami spodbujanja sodelovanja organizacij in vključevanja prebivalcev z namenom, da gojijo branje kot eno svojih temeljnih vrednot.

Vesna Horžen, predsednica Združenja splošni knjižnic je o delu strokovne komisije in projektu povedala: ″Naziv Branju prijazna občina ima po tretjem letu izvedbe konkretne rezultate, namreč ugotavljamo, da občine, ki so pridobile naziv, namenjajo več pozornosti in finančnih sredstev lokalnim kulturnim organizacijam, med katerimi je v povezavi z branjem, najbolj vidna knjižnica. To je velik dosežek na poti do cilja, ki smo si ga zastavili,, namreč da vse lokalne skupnosti v Sloveniji postanejo branju prijazne. Veseli smo, da projekt nadaljujemo, saj menimo, da so lokalne skupnosti tiste, ki najbolj vplivajo na vsakodnevno življenje prebivalcev, branje pa dokazano izboljšuje socialne in ekonomske vidike posameznika in družbe.″

Mojca Širok, častna pokroviteljica projekta Branju prijazna občina je o pomenu branja povedala: ″Bralna kultura, ki jo imamo v Sloveniji, čeprav se nam včasih zdi, da nam statistike govorijo drugače, je zavidljiva. Dolgo sem živela zunaj Slovenije in le redke države se lahko ponašajo s tako bogatimi bralnimi hrami, kot so naše knjižnice, in tako globoko zakoreninjeno navado, kot je naša, da jih redno obiskujemo. Želim si, da bi se vsa ta čudovita energija, ki jo skrbniki in čuvaji knjig poklanjajo ne le knjigam, pač pa predvsem tistim, ki knjige iščejo, ta topla, zanosna energija, ki jo začutiš v čisto vsaki knjižnici v še tako majhnem slovenskem kraju, lahko razlila čez meje bralnih hramov v druge slovenske ustanove, predvsem gospodarske in politične. Morda bi lahko naredila čudeže. Čudeže, kot jih vsak dan, ko nekdo prestopi vrata knjižnice in se za trenutek izgubi v iskanju drugega sveta, dela za vse nas.″

Mag. Tatjana Likar, svetovalka za knjižničarstvo na Ministrstvu RS za kulturo: »Branje je znanje in znanje je moč. Zato moramo brati, brati v družini, v vrtcih in šolah, brati zasebno in brati javno ter v množičnih občilih sporočati o knjigah, kupovati knjige, jih podarjati in se o njih pogovarjati. Pomen branja in v knjigah zapisanega znanja za razvoj človeka in družbe skozi svoje poslanstvo in delovanje za vseživljenjskost posameznika in trajnostni razvoj družbe vseskozi poudarjajo slovenske splošne knjižnice. S projektom Branju prijazna občina v tesnem sodelovanju z občinami - svojimi ustanoviteljicami - še posebej izpostavljajo široko družbeno odgovornost do branja kot vrednote. Projekt Branju prijazna občina je spodbuda občinam za več in boljše branje. Je pomembna spodbuda zanimanja za branje vseh generacij in je prizadevanje za boljšo dostopnost knjige kot posredovalke najpomembnejših vrednot in temeljne nosilke znanja.«

Dr. Vladimir Prebilič, podpredsednik Skupnosti občin Slovenije in župan občine Kočevje: »Veseli nas, da so se občine tudi letos odzvale na naše povabilo za sodelovanje na natečaju za pridobitev naziva »Branju prijazna občina«. Iz njihovih prijav je bilo razvidno, da prepoznavajo pomen spodbujanja branja in razvoja bralne kulture ter svojo vlogo pri tem. Lokalne skupnosti celostno in strateško pristopajo k implementaciji vizije širjenja zavesti o pomenu branja. Z inovativnimi pristopi spodbujajo programe ter projekte promocije branja in pri tem medgeneracijsko povezujejo občanke in občane ter različne organizacije. Želimo si, da občine nadaljujejo s svojim dobrim delom, njihove dobre prakse pa da so spodbuda tistim občinam, ki bodo v prihodnosti sodelovale na natečaju.«

Foto: Shutterstock / Impact Photography


Nazaj