Ob 27. oktobru, svetovnem dnevu delovne terapije, na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani v soboto, 26. 10. 2019, poteka znanstveni posvet z naslovom Pogled v prihodnost. Ob tej priložnosti slovenski delovni terapevti praznujejo tudi 55. let, odkar so se pričeli organizirano strokovno izobraževati.

Kot začetke organiziranega izobraževanja za delovnega terapevta v Sloveniji štejemo leto 1964, ko je študij na takratni Višji šoli za zdravstvene delavce začela prva skupina študentov. Danes študij delovne terapije v Sloveniji poteka na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani, kjer ga vsako leto zaključi okrog 50 študentov.

V Sloveniji deluje približno 500 delovnih terapevtov, ki s svojim delom prispevajo k temu, da se ljudje kljub različnim okvaram, boleznim, prizadetostim vključujejo v njim smiselne vsakodnevne aktivnosti, kar pozitivno vpliva na njihovo zdravje in dobro počutje. Potrebe po delovni terapiji so med prebivalstvom vedno večje. Pri nas deluje povprečno 25 delovnih terapevtov na 100.000 prebivalcev, kar je v primerjavi z nekaterimi razvitejšimi državami (Nemčija, Irska, Švedska, Danska, …), kjer je tudi 100 delovnih terapevtov na 100.000 prebivalcev, do štirikrat manj.

Poklic delovnega terapevta postaja vse zahtevnejši, saj se področje nenehno razvija in prinaša nove izzive in nove rešitve. Velikega pomena je, da se zagotovi prisotnost delovne terapije že v sami skupnosti in ne samo v institucijah. Temu razvoju morajo slediti tudi izobraževalni programi. Zato je izobraževanje in sledenje mednarodnim smernicam in novostim nujno, da tudi v Sloveniji še naprej zagotavljamo ustrezno storitev.

V razvoj stroke je že skoraj 30 let aktivno vključena tudi Zbornica delovnih terapevtov Slovenije, ki skrbi za mednarodno sodelovanje in izobraževanja delovnih terapevtov in danes združuje skoraj 300 članov.


Nazaj