Kulturniki smo maja 2018 v sklopu predvolilnega dogajanja oblikovali kampanjo Čas je za kulturo in umetnost, kjer smo bodoče predstavnike ljudstva skušali opozoriti, da je področje kulture v nezavidljivem položaju, ki ga je nujno treba pričeti reševati. V ta namen smo se poenotili okoli štirih ključnih točk, za katere smo pričakovali in še vedno pričakujemo, da bodo predstavljale temelj delovanja bodoče vlade. Dober mesec po volitvah se kažejo prvi obrisi koalicije, politiki pa že govorijo o nekaterih prednostnih nalogah. Govori se o zdravstvu, čakalnih vrstah, gospodarstvu, ustanavljanju novih ministrstev in drugih temah, želeli pa bi si, da bi se tudi o kulturi.

Naj zato spomnimo, da je bila prva točka, okoli katere smo se poenotili kulturniki, zbrani v kampanji Čas je za kulturo in umetnost, postavljanje kulture na primerno mesto v družbi. Zato opozarjamo naše bodoče odločevalce, da je kultura v zadnjih letih in nemara celo desetletjih doživljala dovolj degradacije in terjamo, da se prične o kulturi, tudi v političnih krogih, razpravljati resno, da se predstavi strategijo razvoja področja kot celote in da se s tem končno doseže pozitiven razvojni premik. Bodočo koalicijo želimo zato ponovno spomniti na štiri skupne zahteve, ki so bile oblikovane v kampanji Čas je za kulturo in umetnost, pri tem pa je eden temeljnih predpogojev, da morajo biti v koalicijski pogodbi cilji, ki naj jih realizira vlada na področju kulture, zapisani jasno in nedvoumno, predvsem pa naj bodo usmerjeni razvojno in progresivno.

PRIMERNO MESTO ZA KULTURO V DRUŽBI
Skrajni čas je, da bodoči predsednik vlade in ostala politika pričnejo v svoja videnja in govore o ključnih ukrepih za vzpostavitev moderne in napredne družbe vključevati tudi kulturo. Kultura je in ostaja temelj, na katerem se gradi družbo prihodnosti in kot taka mora vstopiti tudi v register politikov in odločevalcev.

POVEČANJE PRORAČUNA ZA KULTURO
Proračun za kulturo se mora z rebalansom že leta 2019 vrniti vsaj na nivo iz leta 2009 oziroma se mora dvigniti na 2% državnega proračuna. Od tod naprej se mora proračun za kulturo povečevati za 5% glede na preteklo leto. Nujna so tako vlaganja v investicije kot v programe v vseh sektorjih.

STROKOVNI MINISTER/MINISTRICA
Polje kulture je kompleksno, zato potrebuje nekoga, ki ga dobro pozna in razume ter je pripravljen na dialog in iskanje kompromisov. Od novega ministra ali ministrice zato pričakujemo dialoškost, strokovnost, delovanje ZA in ne PROTI kulturi ter, kjer je to potrebno, ustrezno reorganizacijo ministrstva, da bo uspešno delovalo za dobrobit celotne kulture in umetnosti.

NOV KULTURNI MODEL
Najkasneje do leta 2020 pričakujemo nov Nacionalni program za kulturo ter novo zakonodajo, ki bo uredila vsa pereča vprašanja na področju kulture. Pričakujemo, da bo zakonodaja pisana v soglasju in dialogu s strokovno javnostjo. Le tako bo po letih konfliktov in parcialnih rešitev, ki to niso bile, obstajala možnost za uspeh.

Podpisniki (po abecednem redu):
Center urbane kulture Kino Šiška, direktor Simon Kardum
Društvo Asociacija, mreža nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti, predsednica Jadranka Plut
Društvo arhitektov Ljubljane (DAL), predsednik Jurij Kobe
Društvo napovedovalcev Slovenije (DNS)
Društvo slovenskega animiranega filma, predsednik Matija Šturm
Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Društvo slovenskih literarnih kritikov (DSLK)
Društvo slovenskih pisateljev (DSP)
Društvo slovenskih režiserjev (DSR), generalna sekretarka Valerija Cokan
Društvo slovenskih založnikov, predsednica Andreja Kavčič
Gibanje za dostojno delo in socialno družbo
Glosa, Sindikat kulture in narave Slovenije, predsednik Mitja Šuštar
Kolegij direktorjev slovenskih gledališč, predsednik Uroš Korenčan
Sindikat Mladi plus
Sindikat prekarcev
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije SVIZ, glavni tajnik Branimir Štrukelj
Skupnost muzejev Slovenije, predsednica dr. Aleksandra Berberih-Slana
Združenje filmskih snemalcev Slovenije (ZFS)
Združenje splošnih knjižnic, predsednica Vesna Horžen
Zveza kulturnih društev Slovenije, predsednica Mija Aleš
Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev (Zveza DSFU)

Podpisi se še vedno zbirajo, sicer pa je preko spletne peticije, kampanjo Čas je za kulturo in umetnost, podprlo več sto podpisnikov.