Ljubljana, 1. marec 2021 - Lions klub Ljubljana, prvi Lions klub v Sloveniji in tudi v nekdanji skupni državi, ustanovljen 1990, letos praznuje 31. leto delovanja. Korona razmere so lani ob okroglem jubileju preprečile organizacijo jubilejne slovesnosti in jo prestavile za skoraj leto dni.  Trem desetletjem delovanja najstarejšega Lions kluba pri nas, so se poklonili z zasaditvijo tridesetih dreves v najstarejšem drevoredu ljubljanskega parka Tivoli, tako imenovanem Cekinov drevoredu, pod Cekinovim gradom.

Aktualni predsednik Lions kluba Ljubljana dr. Blaž Banič je ob zasaditvi dejal: »Novo življenje v Tivoliju nosi simbolno sporočilo upanja, vztrajnosti, obnove, rasti in skrbnosti, kar so tudi ključne vrednote, ki že trideset let povezujejo člane našega kluba«.

V projektu so jim priskočili na pomoč strokovnjaki z Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Ljubljana in podjetje VOKA Snaga, ki je opravilo zasaditev. Gre za najstarejši del parka Tivoli, v katerem so zasajene predvsem lipe (Tilia platyphyllos). Drevored je zasnovan kot dvojni, v obliki križa, njegovi zametki pa segajo najmanj v zgodnje 19. stoletje, saj sta obseg in zasnova jasno razvidna na franciscejskem katastru iz leta 1825. Lahko pa bi bila njegova zasnova celo starejša, povezana z gradnjo dvorca, ki ga je leta 1755 dal sezidati Leopold Karl Lamberg. Skozi stoletja in z različnimi lastniki je park dreves ostal skorajda nedotaknjen, vse do vala pozidav v tivolskem parku v času po drugi svetovni vojni, kar je razvidno iz ohranjenih fotografij. Največ škode je drevored utrpel v zadnjih 50 letih, ko mu niso kaj prida pomagale niti različne oblike pravnih zaščit. Današnjo zasaditev so opravili v razmaku med 6 do 8 metrov med drevesi, kar ustreza izvirni zasnovi.

Z zasaditvijo dreves so v Lions klubu Ljubljana tako sledili tudi zelenemu interesu Ljubljane in potrebam skupnosti, v kateri delujejo. Poskrbeli so za restavriranje v veliki meri uničenega drevoreda in ga pomladili za generacije sprehajalcev ter obiskovalcev največjega mestnega parka.

Mentorstva, botrstva, izobraževanje, akcije
Naš najstarejši Lions klub Ljubljana, je zastavonoša slovenskega lionizma. Ustanovna skupina dvaindvajsetih članov, ki jo je vodil Borut Miklavčič, je v treh desetletjih zrasla na 1500 članov, ki delujejo v 59 klubih po vsej Sloveniji, organiziranih v svoj Distrikt 129, Slovenija. Slovenski lionizem pa se ponaša tudi z močnim podmladkom, ki šteje 320 Leo članov, ki delujejo v 20 klubih, organiziranih v samostojni Leo distrikt.

Zgodovino Lions kluba Ljubljana so člani skrbno zbrali v jubilejni publikaciji, ki v sliki in besedi pripoveduje zgodbo od ustanovnih pogovorov, prek številnih dobrodelnih akcij, do danes. Finančna pomoč Lions kluba Ljubljana, zbrana z lastnimi sredstvi članov ter tudi s pomočjo številnih donatorjev in pokroviteljev njihovih akcij, namenjena tako posameznikom, kot organizacijam, ki izvajajo dejavnosti za socialno šibke, zdravstveno ogrožene ali prizadete, se je v tridesetih letih zaokrožila na pol milijona evrov. V prvem Lions klubu je danes 32 aktivnih članov, ki uspešno nadaljujejo zgodbo ustanoviteljev.

Prvi slovenski lion Borut Miklavčič, še vedno aktiven član, je v jubilejno publikacijo zapisal: »Naš začetek je bil podoben ustanovitvi prvega Lions kluba pred več kot sto leti v Ameriki…..Takratni ustanovitelji se niso zavedali, da bo ta človekoljubna organizacija prerasla v največjo humanitarno organizacijo na svetu….. Tudi mi si v tistem trenutku nismo predstavljali, da se bo ideja lionizma v Sloveniji tako uspešno razvila«. Zbornik je dostopen na www.lionsljubljana.si.

Ni naključje, da je ob tridesetem letu slovenskega lionizma mesto guvernerja Lions Slovenija lani prevzel  prav član Lions kluba Ljubljana mag. Danilo Tomšič: »Lions delovanje je najbolj osredotočeno na ljudi, na njihove človeške stiske, socialne težave, lakoto, bolezni, družbeno odrinjenost. A neločljivi del naših življenj je tudi čista, zdrava narava, za katero v lokalnih skupnostih skrbimo ne zgolj z današnjo zasaditvijo tridesetih dreves, temveč tudi s čistilnimi akcijami, postavljanjem otroških igrišč, klopi v parkih, zasaditvijo oljčnika in drevoredov tudi drugod po Sloveniji«.

Od kod poimenovanje humanitarne organizacije LIONS?
Liberty, Inteligence, Our Nation`s Safety / Svoboda, Um, Varnost našega naroda

Od kod ime Cekinov grad?
Po smrti prvotnega lastnika Leopolda Karla Lamberga in njegovega sina, je grad, ob katerem danes stoji športna dvorana Tivoli, leta 1787 podedovala sinova vdova Ivana Lamberg, ki se je pozneje ponovno poročila z madžarskim konjeniškim častnikom in jahalnim mojstrom Lovrom Szőgenyem, ki je postal njegov lastnik leta 1793. Ljubljančani so njegov priimek poslovenili (Szőgenov - Cegenov) in od takrat je grad znan kot Cekinov grad. 

Okroglo obletnico z zasaditvijo tridesetih dreves sta z obiskom počastila tudi župan MOL Zoran Janković in direktor podjetja VOKA Snaga Krištof Mlakar.

Na priloženi naslovni skici je Cekinov grad z drevoredoma na franciscejskem katastru iz leta 1825.