Grosuplje, 20.11.2020 - MOJA KNJIŽNICA POVEZUJE je sporočilo letošnjega Dneva splošnih knjižnic. Splošne knjižnice  že dolgo niso več tradicionalne izposojevalnice knjižničnega gradiva, ampak so s svojim raznolikim in razvojno naravnanim delovanjem informacijska in neformalna izobraževalna središča, osrednje občinske kulturne institucije in osrednja krajevna središča branja. Knjižničarji so  je sicer v še vedno  najprej varuhi in posredovalci besede, vendar pa je knjižnica v zadnjem času še mnogo več: srce lokalne skupnosti, dnevna soba mesta, tretji prostor, če sta prva dva dom in služba ali šola, socialno in kulturno središče kraja, oziroma knjižnica je vse to, kar povezuje ljudi v okolju.

Splošne knjižnice tudi v tem nenavadnem času ostajajo na različne načine v stiku s svojimi uporabniki, nekatere so pri tem še posebej inovativne. Vsako leto ob Dnevu splošnih knjižnic, 20. novembra, Združenje splošnih knjižnic  podeli nagrade najboljšim knjižničnim projektom. Letos so bile podeljene tri nagrade za projekte, ki se odzivajo na trenutne razmere in s svojo dejavnostjo povezujejo ljudi in ustanove.

Nagrado so prejele:

Knjižnica Šmarje pri Jelšah za projekt »#OstaniDoma v stiku s knjižnico«
V Knjižnici Šmarje pri Jelšah so se izjemno  hitro in učinkovito odzvali na potrebe uporabnikov v času prvega vala epidemije spomladi 2020, ko je bilo ravno to okolje najbolj prizadeto. Tako so prispevali h  kvaliteti življenja prebivalcev v času največje stiske. V razmerah fizične oddaljenosti so z uporabo najsodobnejše tehnologije in pristopov ponudili uporabnikom različne vsebine in ustvarili občutek bližine ter povezanosti.  Nadomestili in  ublažili so primanjkljaj, ki ga je  predstavljala prepoved fizičnih obiskov knjižnice. 

Knjižnica Medvode za projekt »Okno v svet - zagotavljanje dostopnosti knjižničnih storitev v kriznih razmerah«
V Knjižnici Medvode so ostali z uporabniki v težkih trenutkih izolacije v spomladanskem valu epidemije in  kot otok stabilnosti, normalnosti in solidarnosti ustrezno odgovorili na potrebe in stiske uporabnikov. Vzpostavili so izjemno dobro sodelovanje s Civilno zaščito in  z lokalno televizijo. Knjižnica je  izkazala močno povezanost s svojim okoljem in izrazito družbeno odgovornost. Kljub oviram je ves čas ostala v stiku z uporabniki in bila pomembna opora za prebivalce.

Valvasorjeva Knjižnica Krško, Knjižnica Brežice, Knjižnica Laško in Knjižnica Sevnica za projekt »Posavska potujoča knjižnica«
Projekt Posavska potujoča knjižnica svojo odličnost izkazuje s stališča povezovanja knjižnic in ustvarjanja novih partnerstev, je zgled dobre prakse  povezovanja in sodelovanja desetih partnerjev pri vzpostavitvi potujoče knjižnice za zaokroženo območje Posavja. Pri tem so sodelovale štiri knjižnice  s petimi občinami in Ministrstvom za kulturo. Namen sodelovanja je bil s potujočo knjižnico zagotoviti enake možnosti za dostop do knjižničnega gradiva , informacij in storitev vsem prebivalcem območja. Inovativnost projekt  izkazuje ravno v sodelovalnem pristopu in uspešnem povezovanju desetih akterjev, potrebnih za vzpostavitev storitve potujoče knjižnice.


Nazaj