Ljubljana, 29. oktobra 2020 – Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija je v letošnjem oktobru s podporo Ministrstva za okolje in prostor izvedlo izobraževalno delavnico za dijake Šolskega centra Kranj, s katero želi mladim, ki se izobražujejo za poklic slikopleskarja in fasaderja, približati trajnostno gradnjo ter najsodobnejše trajnostne gradbene materiale, hkrati pa jih skozi praktične prikaze seznaniti tudi z najnovejšimi tehnikami strojnega nanašanja premazov, ki jih za lažjo in hitrejšo izvedbo pri gradnjah ali sanacijah objektov že uporabljajo nekateri slovenski izvajalci zaključnih del v gradbeništvu. Premaze blagovne znamke JUBIN je za izvedbo praktične delavnice prispevala družba JUB, napravo za strojno nanašanje pa podjetje Wagner.

Dijaki Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole v Kranju so se na delavnici tako seznanili s trajnostno gradnjo in vplivi stavb na okolje in njihove uporabnike, pri tem pa dobili vpogled v potek  prehoda v krožno gospodarstvo in v načine, kako graditi krožne stavbe – s kakšnimi materiali, kako ravnati z odpadki, ko bo stavba zaključila svoj življenjski cikel in kako te ponovno predelati za ponovno uporabo. Dijake je na delavnici spremljala mentorica Irena Lončar, ki na šoli poučuje praktični pouk in je organizatorka praktičnega dela usposabljanja pri delodajalcih. Izobraževanje dijakov na šoli za slikopleskarje, črkoslikarje in fasaderje poteka tri leta, poleg teoretičnih znanj pa vzporedno pridobivajo tudi praktična. Praktični pouk v prvem letniku poteka en dan v tednu, v drugem in tretjem pa dva dneva. Spretnosti in dodatna znanja pridobivajo pretežno v šolskih delavnicah, občasno pa tudi na terenu, kjer lahko sodelujejo z drugimi izkušenimi obrtniki.

V projektu je tako v okviru praktičnega dela aktivno sodelovalo 25 dijakov, ki se učijo za poklic slikopleskarja, njihova naloga pa je obsegala barvanje dotrajanih radiatorjev. Pravilen potek njihove obnove jim je podrobno predstavil Vid Capuder, ki v okviru JUB Akademije izvaja praktične predstavitve nanašanja barv in premazov na zunanje ali notranje površine ter na različne elemente  stavbne opreme. Tako so morali poškodovane dele radiatorjev najprej zbrusiti, zatem pa za zaščito in boljši oprijem pred barvanjem najprej nanesti osnovni antikorozijski premaz JUBIN Metal primer, zatem pa še barvo JUBIN Metal za obnovo železnih in barvastih kovin. Na delavnici so se dijaki prvič tudi seznanili s sodobno tehniko strojnega nanašanja premazov in barv na radiatorje z napravo Wagner SF 23.

''Veseli me, da se dijaki seznanjajo s takimi pomembnimi vsebinami, kot so trajnostni materiali in aktualni trendi v gradbeništvu,'' je poudarila učiteljica Irena Lončar. ''Tako so spoznali lastnosti materialov ter njihovo uporabnost, preverjali čase sušenja, pri strojnem nanašanju pa niso mogli skriti navdušenja nad hitro in enostavno izvedbo z napravo, ki je praktično multipraktik in koristno orodje pri delu tudi za druge vrste materialov. Ob tej priložnosti se zato v svojem in njihovem imenu zahvaljujem vsem, ki so delavnico omogočili, seveda pa se nadejamo podobnih projektov tudi v prihodnje.''

Foto: arhiv GBC Slovenija