Jacques Rancière v Ljubljani! / Jacques Rancière is coming to Ljubljana!
MEDNARODNA KONFERENCA, 26. 11. - 28. 11. 2015
»Estetski režim umetnosti: Razsežnosti Rancièrove teorije«

Ob slovenski izdaji knjige Aisthesis: Prizori iz estetskega režima umetnosti, avtorja Jacquesa Rancièra Zavod Maska s podporo Francoskega inštituta v Sloveniji, Slovenskega knjižnega sejma, Slovenskega društva za estetiko, Slovenske kinoteke in Knjigarne Azil s podporo Javne agencije za knjigo RS organizira mednarodno konferenco ob prihodu francoskega humanista in filozofa v Ljubljano.

Spletna stran / FB stran dogodka / O knjigi 

XIII. Seminar sodobnih scenskih umetnosti
Še vedno potekajo prijave na XIII. Seminar sodobnih scenskih umetnosti. Pridružite se nam vsak drugi ponedeljek v prostorih Maske, Metelkova 6 (nasproti Hostla Celica). Vse podrobnejše informacije dobite na naslovu: info@maska.si

Stran dogodka

Napoved pred izidom: Maska – časopis za scenske umetnosti, št. 172–174
Kaj pomenijo dokumenti v gledaliških predstavah? Ali dokumenti nastopajo? Kako »dogodki« postanejo dokumenti? Kaj je o dogodkih mogoče izvedeti s pomočjo dokumentov? In kakšne so politične implikacije dejanj in režimov dokumentiranja? – Pričujoča številka, ki se loteva teh vprašanj, raziskuje uprizoritvene prakse zbiranja, razstavljanja, rekonstruiranja in širjenja dokumentov z namenom vnovičnega razmisleka o odnosu med uprizarjanjem in dokumenti ter raziskovanja vloge, ki jo imajo dokumenti v oblikovanju umetniških načinov pisanja zgodovine.

Maska – Performing Arts Journal, nos. 172–174
How do documents matter in theater performances? Do documents perform? How do ‘events’ become documents? What can be known about those events through documents? And what are the political implications of acts and regimes of documentation? – By taking up these questions, this issue investigates performative practices of collecting, displaying, reconstructing, and disseminating documents in order to reconsider the relationship between performance and documents as well as to examine the role documents play in shaping artistic modes of writing history.

OPOMNIK: Zbor za publiko #3
Tretji Zbor za publiko v sezoni 2015/16 bo v soboto, 14. novembra 2015 sledil ponovitvi predstave avtorice Saške Rakef z naslovom Krhanje lepote, ki se prične ob 20.00 v dvorani Duše Počkaj Cankarjevega doma v Ljubljani.

FB stran predstave

Name Readymade v Mednarodnem raziskovalnem središču v Berlinu, 17. novembra ob 10:00. Janez Janša bo predstavil različne aspekte spremembe imena teh umetnikov v mednarodnem raziskovalnem središču, ki združuje raziskovalce scenskih umetnosti iz celega sveta.

Spletna stran / more info