Slovenija je dežela, bogata z vodnimi viri, kakovost vodnih ekosistemov pa je najbolj odvisna od človekovih dejavnosti in rabe prostora. Sodobni način življenja je vir številnih sintetskih organskih in anorganskih snovi, ki niso vključene v ustaljene kemijske analize, a so vse bolj prisotne v vodnih ekosistemih, njihovo delovanje pa je predvsem kronično.

O dejanski nevarnosti teh snovi vemo zelo malo, z znanimi postopki čiščenja jih ni mogoče odstraniti. Te skrite nevarnosti bodo rdeča nit predavanja dr. Mihaela Jožefa Tomana (na fotografiji), ki bo potekalo v sklopu National Geographic predavanj. Na njih bodo izbrani gosti spregovorili o zdravi in trajnostni prihodnosti ter o fotografiji. Predavanja bodo v torek, 19. JUNIJA 2018, OB 18. URI V KLUBU CANKARJEVEGA DOMA, na odru pa se bodo zvrstili še dr. Tom Turk, dr. Marina Dermastia, Arne Hodalič in švedski fotograf Martin Edström.