Rdeči križ Slovenije smo največja humanitarna organizacija v Sloveniji in obenem del Mednarodne federacije Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Skrbimo za izvajanje javnih pooblastil po Zakonu o RKS in izvajamo številne humanitarne akcije, ki lajšajo stiske socialno ogroženih in ranljivih ljudi.

V zadnjem času smo izgubili še eno tožbo podizvajalca podjetja Vegrad, ki je gradil Hotel Arija na Debelem rtiču, pri čemer moramo po krivici del sredstev, ki smo jih že plačali, plačati ponovno. Hotel Arija je namenjen letovanju socialno ogroženih otrok in starejših ter zdravstvenim in zdraviliškim letovanjem. Po sodnih postopkih smo podizvajalcem dodatno že plačali 2,450.000 EUR. Največji zahtevek je bil ravno zadnji, za podizvajalca Radiel Group d.o.o, v višini 1,411.000 EUR. Najverjetneje bomo morali plačati še eno izgubljeno tožbo v višini 550.000 EUR, kar bo iz tega naslova pomenilo skupno  obremenitev v višini 3.000.000 EUR.

Glavni odbor RKS je zaradi nastale situacije zasedal na izredni seji, ki je potekala v ponedeljek, 23. julija 2018. Na seji je, na podlagi sklepa Zbora članov RKS, sprejel odločitev o možnosti prodaje določenih zemljišč, ki so v lasti RKS in se nahajajo na območju občine Ankaran, vendar izven kompleksa MZL RKS Debeli rtič. Mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli rtič bo še naprej namenjeno letovanjem socialno ogroženih otrok in starejših, zdravstvenim ter zdraviliškim letovanjem. GO RKS se je prav tako seznanil s finančno situacijo RKS in ponudbo banke za najem dodatnega kredita, s katerim bomo plačali znesek izgubljenih tožb podizvajalcev Vegrada pri gradnji Hotela Arija. Istega dne se je GO RKS seznanil z namero Vlade RS za proučitev gradiva, ki naj bi ga zanjo pripravilo pristojno Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije.

V četrtek, 2. avgusta 2018, smo prejeli odgovor Vlade RS, katero smo zaprosili za finančno pomoč v nastali krivični in škodljivi situaciji po izgubljenih tožbah podizvajalcev. Glede na to, da je vlada zagotovila sredstva iz državnega proračuna pri podobnih tovrstnih projektih gradnje cestne infrastrukture podjetja DARS in gradnje kulturnih objektov (Opera), nam je žal, da se Vlada RS ni odločila za pomoč RKS – organizaciji, na katero se vlada in drugi državni organi obrnejo v primeru socialnih stisk in nesreč. RKS se vedno odzove na poziv Vlade RS ali poziv Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije v primeru naravnih ali drugih nesreč večjega obsega pa tudi v drugih izrednih dogodkih (npr. prihod migrantov 2015 - 2016).

Kot humanitarna organizacija smo upravičeni do pomoči Vlade RS, saj skrbimo za organizacijo krvodajalskih akcij in s tem omogočamo samooskrbnost s krvjo v Sloveniji, izvajamo tečaje prve pomoči, socialno ogroženim otrokom in starejšim zagotavljamo letovanja na morju in najrevnejšim razdeljujemo prehranske pakete in jim s tem omogočamo preživetje. Ne razumemo, da je predhodno navedenim proračunskim uporabnikom vlada pri ponovnem plačevanju stroškov pomagala, za  humanitarno organizacijo pa ima popolnoma drugačne kriterije.

V zadnjem času so se v nekaterih medijih pojavile objave, ki informacije o nastali situaciji zlorabljajo in prikazujejo popačeno sliko razmer. Prav tako je prišlo do ostrih napadov na generalno sekretarko RKS, ki so po našem mnenju neutemeljeni in neupravičeni. Želimo zaščititi naše prejemnike pomoči, prostovoljce ter vse zaposlene, ki si v RKS dnevno prizadevajo, da so zavezani humanosti in da kljub težki situaciji vse aktivnosti RKS nemoteno potekajo. Ocenjujemo, da nadaljnje pojasnjevanje razmer ni potrebno, zato vas bomo o pomembnih spremembah na tem področju pravočasno informirali.

Kot humanitarna organizacija sledimo humanitarnim načelom in transparentnemu delovanju. Prav tako smo dolžni zaščititi vse, ki pomembno prispevajo k delovanju RKS ali pa od nas prejemajo pomoč. Prepričani smo, da boste razumeli našo odločitev. Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam pomagali in s korektnim poročanjem prispevali k predstavljanju resničnih informacij o RKS.