6. novembra se je na Lesarski šoli Maribor odvilo predavanje Ekoremediacija, ki ga je društvo Planet Zemlja, organizator vseslovenskega natečaja Planetu Zemlja prijazna šola, letos prvič uvrstilo med sodelujoče projekte natečaja. Osnovni namen ekoremediacij je trajnostno upravljanje z naravnimi viri (voda, zrak, tla) ter celostno gospodarjenje z vodnimi in kopenskimi ekosistemi, tako v projektu strokovnjaki podjetja Limnos promovirajo znanja in vedenja, ki so jih v sožitju z naravo živeli naši predniki.

V Sloveniji je 6000 naselij, manj kot polovica pa jih je opremljena z javnim kanalizacijskim sistemom. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda za majhna naselja v velikosti do 2000 PE je potrebno zagotoviti do leta 2017, v takih naseljih pa živi kar 52 % slovenskega prebivalstva. Kot alternativa dolgim in razvejanim javnim kanalizacijskim sistemom se kot rešitev pojavljajo male komunalne čistilne naprave, med katerimi so kljub pomanjkanju certifikata dokazano najbolj učinkovite rastlinske čistilne naprave (RČN).

O tem kako postaviti RČN in druge koristne nasvete so poslušali dijaki štirih razredov Lesarske šole, kjer se trudijo mlade ekološko osveščati, saj bodo v prihodnosti delali z lesom, ki je ekološki gradbeni material prihodnosti. »V okviru predmeta Bio hiše so se začeli naši tehniki ukvarjati z različnimi projekti izdelave maket bio hiš (konopljena hiša, hiša iz slame, jurta, brunarica, pa tudi pasivna in nizkoenergijska hiša). Vaš projekt smo izbrali, ker  morajo mladi v okviru tega projekta nujno razmišljati tudi o ekološkem ravnanju z odpadno vodo,« je povedala mentorica projekta na šoli Maja Čebulj.

Natečaj bo s svojimi projekti pot nadaljeval 11. novembra v vrtcu Mengeš s projektom Od zrna do kruha.


Nazaj