28. septembra je na Novi pošti potekal sklepni del Festivala performansa, ki smo ga začeli maja letos. Poleg izselitve umetnic Nike Švab in Katje Gorečan iz kontejnerja, v katerem sta prebivali štiri mesece in pol, duhovitega literarnega vložka z branjem nepremičninskih oglasov, pogovorov #talkbetter Katarine Stegnar z ustvarjalci festivala (Rok Kravanja: Lahko ti podarim samo užitek, The Miha Artnak: Prečkanje, Nika Švab in Katja Gorečan: Ljubo doma, kdor ga ima, Jan Rozman: Desna, leva, umetniška vodja Urška Brodar in Janez Janša, s Katarino Stegnar pa se je o performansu #hatebetter pogovarjal Janez Janša) smo za vrhunec večera podelili nagrado Festivala performansa za posebne dosežke na področju performansa v Sloveniji. Prejel jo je The Miha Artnak za Prečkanje, podelil pa nosilec predmeta in docent na AGRFT Janez Janša.

Iz utemeljitve: »Umetnik The Miha Artnak je 18. maja 2019 izvedel performans Prečkanje, med katerim je prečkal cesto zunaj urejenega prehoda za pešce. S tem delom je sintetiziral večplastne razsežnosti performansa: zastavil je svoje telo in svoj status državljana, prespraševal dostopnost javnega prostora, družbene konvencije in regulacije ter s prekrškom sprožil vprašanje o odnosu umetnosti do družbenih norm. Z na videz minimalno in obrobno, neškodljivo gesto je razprl tudi večno vprašanje o mejah umetniškega ustvarjanja in svobode ter še kako aktualno vprašanje o umetniški imuniteti.«

The Mihi Artnaku smo 27. septembra položili spominsko ploščo na mestu, kjer je izvedel umetniško akcijo Prečkanje. Ploščo najdete na pločniku Fužinskega mostu. Ob tej priložnosti bi se še posebej radi zahvalili javnim občilom za pozorno in poglobljeno spremljanje festivala in za nabrušeno ostrino, s katero so se izkazali pri razumevanju njegovih vsebin.

Več informacij

Foto: Miha Fras