Jutri ob 20.00 bo v Mali drami premierno uprizorjena igra Inventura Vesne Hauschild v režiji Ajde Valcl. Igra in krstna uprizoritev načenjata pereča eksistenčna vprašanja, ki jih še posebej boleče občutijo izobraženi, nadarjeni in prizadevni mladi ljudje. Dotikata se najrazličnejših vidikov življenj posameznikov v starosti poznih dvajsetih, zgodnjih tridesetih let, ki so primorani svoja življenja in potrebe, v skorajda sužnjelastniškem razmerju s korporacijami in nadrejenimi strukturami, čedalje bolj podrejati zakonom kapitala. Vse to pa mlade sili v čedalje bolj nevzdržne dileme in odločitve: kariera ali starševstvo, delo ali zasebno življenje, služba ali partnerski odnos …

V uprizoritvi igrajo Sabina Kogovšek (Živa), Nina Ivanišin (Nives), Ana Urbanc (Mina Liza), Nina Valič (Neda), Vanja Plut (Saša), Klemen Slakonja (Marcel), Rok Vihar (Rok) in Boris Mihalj (Natakar). Za Inventuro je Vesna Hauschild leta 2013 na 43. Tednu slovenske drame v Kranju prejela Grumovo nagrado za mladega dramatika.

Inventura slika svet, v katerem so zavoženo gospodarstvo in nespametne politične odločitve povzročili pomanjkanje delovnih mest za izobražene, nadarjene in prizadevne mlade ljudi in mladini nasploh zelo otežili možnosti za samoaktualizacijo. Hauschildovo zanima, kaj se v razmerah prekarnega dela in skorajda sužnjelastniškem razmerju v korporacijah zgodi s človekom, bodisi s tistim na najnižji stopnički hierarhije, ki išče delo, ali s tistim na malce višji stopnji, ki pa je še vedno zgolj člen v mnogo daljši verigi, katere vrh zmeraj ostane neviden in si je pridobil status vsemogočne, skorajda božanske moči.

»Vesela sem, da je moj dramski prvenec uprizorjen v osrednjem slovenskem gledališču, z enkratno ekipo, v stilu, ki je uglašen s situacijo današnje družbe. Če naredim 5-letno inventuro: razmere na trgu za mlade so se od leta 2010, ko je tekst nastal, do danes še bolj zaostrile. O tem govori hardcore verzija, ki je objavljena v gledališkem listu. Vendarle, čas kaže, da z nenehnim izpopolnjevanjem, vztrajnostjo in jasno namero posameznik lahko doseže zadane cilje,« ugotavlja avtorica Inventure Vesna Hauschild, svobodna umetnica, dramatičarka, pisateljica in performerka, ki ustvarja v Ljubljani in Londonu.

Hauschildova verjame, da je čas za temeljito prevetritev družbenih vrednot: »Vsak lahko spremeni družbo na bolje, ne glede na to, koliko je star, in prihodnost zagotovo ni le v tem, da se neracionalno množimo, rastemo, a nič ne zrastemo.«

Režiserka Ajda Valcl meni, da smo sicer vsi izpostavljeni istim stresnim pogojem sistema, pri čemer ocenjuje položaj žensk, ko gre za odločanje o materinstvu, še dodatno otežen. Največjo ironijo sodobnega časa vidi v tem, da so človeške potrebe in človeški dejavniki postali nekaj motečega. Kljub temu Valclova verjame v »obstoj možnosti, da ta sistem 'raznese', in da ga postavimo na boljše temelje.« Pri Inventuri jo je pritegnilo tudi dejstvo, da igra govori o tako kompleksni in pereči družbeno-politični temi na način, ki spominja na žanr TV nadaljevank: »Čeprav so problemi resni, igra v svojem osnovnem tonu ohranja lahkotnost.«

Dramaturginja Mojca Kranjc ocenjuje igro Inventura kot »hraber in inovativen poskus, kako zajeti svet v katerem ni jasne dramske strukture.« Za dramo sodobnega časa je značilno, za razliko od klasične družbeno-politične drame, da ni več jasno, kdo je protagonist in kdo antagonist. »Zdi se, da si po eni strani sam proti vsem, po drugi pa, da je vse proti tebi.« Odliko Inventure vidi tudi v odsotnosti moralističnega kazalca in sposobnosti avtorice, da je kot ženska uspela v igri ohraniti svojo nepristranskost kljub temu, da so glavne dramske junakinje ženske.

Pri nastanku uprizoritve so sodelovali še koreograf in aistent režiserke Sebastjan Starič, scenografinja Jasna Vastl, kostumograf Andrej Vrhovnik, skladatelj Saša Lušić, oblikovalec videa Mladen Stropnik, lektor Arko in oblikovalec svetlobe Igor Remeta.

PREMIERA: v petek, 13. novembra, ob 20.00 v Mali drami.
PRVE PONOVITVE: 14., 17., 28. in 30. novembra ob 20.00 v Mali drami.

www.drama.si

Foto: Peter Uhan/SNG Drama Ljubljana