(Grosuplje, 23.6.2020) 58 splošnih knjižnic, ki v različnih oblikah izvajajo dejavnost na več kot 1000 lokacijah po Sloveniji ter s 13 bibliobusi dostopajo do oddaljenih uporabnikov, so ponovno odprte in dostopne. Uporabniki lahko na enak način dostopajo do knjižničnega gradiva, kot pred zaprtjem knjižnic zaradi ukrepov v času epidemije, ter obiskujejo dogodke in programe, ki  jih pripravljajo  knjižnice. Knjižničarji se zavedajo, da se bodo uporabniki vračali v javne prostore postopoma, zato sporočajo, da je z izbiranjem knjig med policami bogastvo knjižničnih zbirk spet dostopno  in varno ter da jih, tako kot vedno, čakajo z nasveti za branje, bralnimi projekti in drugim pestrim dogajanjem.

Knjižnice se tudi v času epidemije niso ustavile. Hitro so se odzvale na razmere in svojim uporabnikom  omogočile brezplačni vpis na daljavo in neomejen dostop do digitalnih spletnih vsebin, kot so npr. e-časopisi, podatkovne zbirke, e-knjige, katerih uporaba se je v tem času  zelo povečala. Knjižničarji so ohranjali  stik s svojimi uporabniki in jim nudili storitve izposoje knjig po pošti, z dostavo na dom ter pripravljali bralne in druge dogodke, ki jih je bilo mogoče spremljati na spletu. V tem času so knjižnice, zavedajoč se svojega poslanstva,  uporabnikom pomagale kvalitetno preživljati čas in lajšati stisko.

Tudi ob ponovnem odprtju bodo knjižnice posvečale pozornost ponudbi digitalnih storitev, vendar pa se je v tem času utrdilo spoznanje, da ima pri uporabnikih vendarle prednost potreba po dostopu do fizičnega knjižničnega prostora in  fizičnega gradiva, ter  osebni stik s knjižničarji , kar so dokazovali njihovi  številni klici, potrebe in sporočila  v času epidemije.

Vesna Horžen, predsednica Združenja splošnih knjižnic, je ob tem povedala: ″Z dostopom do vseh digitalnih gradiv, ki ga imajo naši člani, smo uporabnikom uspeli ponuditi optimalno nadomestilo za čas, ko knjižnic niso mogli obiskati. Porast uporabe teh storitev, ki jih imajo uporabniki tudi sicer na voljo, je pokazal , da je mnogim branje  v času epidemije lajšalo stisko in omogočalo dostop do kulturnih vsebin, ki so jih uporabniki pogrešali. Knjižnice so ponovno odprte in delujemo z isto intenzivnostjo, kot smo pred  epidemijo, zato si želimo, da se uporabniki počutijo  varne in dobrodošle v naših prostorih, za kar  smo zato poskrbeli v skladu s priporočil NIJZ. Verjamemo, da bodo letošnje poletje in počitnice drugačne, zato bo naša posebna skrb,  omogočiti našim uporabnikom vseh generacij po vseh krajih po Sloveniji kakovostno preživljanje časa. Povezovali se bomo med seboj in spodbujali sodelovanje med kulturnimi institucijami v lokalnem okolju. Dogodke v knjižnicah v celem letu obišče  skoraj  900.000 obiskovalcev, zato se sedaj še posebej zavedamo naše vloge in odgovornosti na področju kulturnega življenja v lokalnem in nacionalnem okolju.

Osnovni podatki o splošnih knjižnicah
Knjižnično dejavnost splošne knjižnice na različne načine izvajajo na več kot tisoč manjših in večjih lokacijah  po Sloveniji. Obišče jih več kot 10 milijonov obiskovalcev letno, ki jim je na razpolago  12 milijonov enot gradiva. Četrtina vsega prebivalstva Slovenije je članov splošnih knjižnic, na različne načine pa knjižnične storitve uporablja več kot polovica prebivalcev RS. Vsak član knjižnice si na leto v povprečju izposodi 50 enot gradiva in izbira med 430 prireditvami, ki jih letno organizira vsaka od 58 osrednjih knjižnic. Knjižnice so fizični in virtualni prostori učenja, prireditev, srečevanja in navdiha v lokalni skupnosti, informacijski centri ali tretji postori druženja, socialnega mreženja in demokratičnega sodelovanja.


Nazaj