Ljubljana, 11. september 2019 - Včeraj je gospod Lovro Sodja, predsednik Društva slovensko-avstrijskega prijateljstva v Viteški dvorani Križank predstavil publikacijo z naslovom ENOTNI SLOVENSKI KULTURNI PROSTOR V BESEDI IN SLIKI. Poleg avtorja sta na predstavitvi sodelovala še novinarka Darja Korez Korenčan in nekdanji novinar, urednik na Radiu Slovenija in muzikolog dr. Franc Križnar, za glasbeno popestritev pa sta poskrbela Duo Claripiano.

V 130-stranskem Zborniku »Enotni slovenski kulturni prostor v besedi in sliki«, je gospod Sodja objavil povzetke 1.552-tih člankov, poročil, vesti, intervjujev in knjižnih recenzij v razdobju od leta 1957 do 2019. Zbornik je posvetil vsem novinarjem in fotografom ter vodstvom kulturnih ustanov, to je Festivalu Ljubljana, Cankarjevem domu in Operi in Baletu v Ljubljani.  

»Te članke sem pričel izrezovati in shranjevati za namen, da se zgodovini ohrani razdobje kulturnega sodelovanja Slovenije in srednje Evrope zadnjih dvainšestdesetih let v pisni obliki. Poizkušam biti kronist kulturnih dogodkov ustvarjanja v slovenskem kulturnem prostoru. Zbornik izdaja Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva. Za natis sem pridobil sponzorska sredstva, za kar se najlepše zahvaljujem direktorici družbe MORO &  KUNST gospe Ireni Moro, gospe Barbari Režek pa za pomoč pri oblikovanju naslovnice ter direktorici podjetja Medex gospe Aleši Mižigoj, ki jo danes v njeni odsotnosti tu zastopa gospa Tamara Turnšek. Za vse objave celih člankov in fotografij sem pridobil pisno dovoljenje medijskih hiš, za kar se jim lepo zahvaljujem. V Zborniku objavljam tudi 449 svojih člankov, uvodnikov in intervjujev, tudi pisem bralcev, ki jih pišem za časopise v Sloveniji od leta 1962 dalje, za slovenske časopise v avstrijski Koroški pa od leta 1985, ostalih preko 1.000 ste napisali oz. publicirali kolegi novinarji vi, saj vam lahko tako rečem?   Vsi skupaj smo in nekateri še, ustvarjate oz. ustvarjamo s svojim pisanjem Slovenski kulturni prostor, vaši članki, mnenja in polemike se bodo ohranile, kajti »Quod scripta manet« - Kar je napisano, ostane, pravi stari latinski pregovor.« Lovro Sodja

Več informacij


Nazaj