Ljubljana, 9. maj 2019 – V letošnjem letu obeležujemo 100-letnico strokovnega delovanja medicinskih sester na Slovenskem. Angela Boškin, prva šolana medicinska sestra pri nas, ki je s svojim delovanjem kot skrbstvena sestra začela leta 1919, sodi med najpomembnejše osebnosti za razvoj zdravstvene nege in javnega zdravja v Sloveniji. Tudi v duhu tega pomembnega mejnika se je na Brdu pri Kranju v organizaciji Zbornice – Zveze začel dvodnevni 12. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije, ki letos poteka pod geslom Medicinske sestre in babice, zagovornice zdravja za vse. S srečanjem bo Zbornica – Zveza slavnostno obeležila tudi mednarodna dneva babic in medicinskih sester, ki ju obeležujemo vsako leto 5. in 12. maja.

»Letošnji moto kongresa Medicinske sestre in babice, zagovornice zdravja za vse nosi pomembno sporočilo,« je ob odprtju kongresa povedala Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze. »Veseli smo, da se bo v dveh kongresnih dneh zvrstilo 86 predavanj, s katerimi bomo iskali odgovore na potrebe dolgožive družbe, plemenitili partnerstvo z uporabniki, temeljili na z dokazi podprti zdravstveni negi, predstavljali primere dobrih praks, vključevali moralni in etični vidik zdravstvene obravnave ter s pomočjo kadrov in vodenja tudi medpoklicno sodelovali. Zavedamo se, da je ključnega pomena tako pri obravnavi posameznika kot skupine celostna obravnava, ki jo lahko nudijo le različni strokovnjaki z različnih področij, usmerjeni k istemu, skupnemu cilju.«

Prvi dan kongresa so udeleženci med drugim prisluhnili dr. Tomu Keighleyju, ki je v svojem predavanju o profesionalnem in političnem razvoju zdravstvene nege v Evropi izpostavil, zakaj je zgodovina zdravstvene nege nepoznana in se je ne uporablja pri oblikovanju politike zdravstvenega varstva, kakšen strokovni razvoj ima potencial za spremembo položaja zdravstvene nege in babištva v javnih razpravah o zdravstvenem varstvu ter kako lahko strokovnjaki zdravstvene in babiške nege bolj učinkovito sodelujejo na političnem prizorišču. Keighley je spregovoril tudi o zagotavljanju zdravstvenega varstva v Evropi, ko se države borijo s pomanjkanjem zdravstvenega osebja, politika pa se zdi slepa glede razkoraka med obljubljenim obsegom in kakovostjo storitev ter realnostjo skrbi za paciente v kadrovsko podhranjenih in neustrezno opremljenih organizacijah.

Wendy Nicholson, vodja za zdravstveno nego pri organizaciji Public Health England, je spregovorila o vodilni vlogi medicinskih sester in dokazanih učinkih prispevka zdravstvene nege k izboljšanju zdravja prebivalstva. Nicholsonova je poudarila, da cilj Združenih narodov – do leta 2030 zagotoviti univerzalno dostopnost do zdravstvenih storitev – zahteva s spretnostmi in z znanji dobro opremljeno delovno silo. Medicinske sestre predstavljajo najštevilčnejšo skupino zaposlenih, ki po vsem svetu zagotavljajo zdravstveno varstvo. Vse večji poudarek na področju zdravstvenega varstva je trenutno na preventivi, javnem zdravju, samopomoči, krepitvi vloge skupnosti in zdravstveni pismenosti. Vse to ne zagotavlja le priložnosti za preprečevanje bolezni ter optimizacijo zdravja in splošnega počutja, ampak pomembno zmanjšuje breme sistemov zdravstvenega varstva, je še izpostavila Nicholsonova.

Mednarodni dan medicinskih sester
S kongresom bo Zbornica – Zveza obeležila tudi mednarodna dneva babic in medicinskih sester. Prvi je potekal 5. maja, 12. maja pa praznujejo medicinske sestre po celem svetu. Vodilna tema mednarodnega dne medicinskih sester je zadnja tri leta Medicinske sestre: vodilni glas. Vsako leto se Mednarodni svet medicinskih sester (ICN) osredotoči na posamezno področje – leta 2017 na vlogo zdravstvene nege pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja, lani na človekovo pravico do zdravja, letos pa je osrednja tema Zdravje za vse. Medicinske sestre lahko kot del multidisciplinarne skupine sooblikujejo zdravstvene sisteme, ki upoštevajo družbene, gospodarske, kulturne in politične dejavnike zdravja, je v svoji poslanici zapisala predsednica ICN-a Annette Kennedy. Kot največja skupina v zdravstveni stroki po vsem svetu, ki dela na vseh področjih, kjer je zdravstveno varstvo zagotovljeno, ima zdravstvena nega velik potencial in vrednost, če je le ustrezno izkoriščena, da končno doseže svoj cilj – zdravje za vse.

Za dosego tega cilja je treba spremeniti pristop k zdravju in dobremu počutju. Ker imajo medicinske sestre ključno vlogo zagovornikov pacientov, ustrezne spretnosti, kontinuirano opravljajo zdravstveno nego in so številčno močna skupina, so idealne pri soodločanju in oblikovanju zdravstvenih storitev in razvoju zdravstvene politike. Kot eden najbolj zaupanja vrednih in spoštovanih zdravstvenih poklicev ima zdravstvena nega ključno vlogo pri reševanju številnih zdravstvenih izzivov, s katerimi se soočajo po vsem svetu. Medicinske sestre so gonilna sila vsakega zdravstvenega sistema in se morajo odzivati na zdravstvene potrebe posameznikov, skupnosti in sveta, navaja ICN v dokumentu Medicinske sestre: vodilni glas – zdravje za vse.

www.zbornica-zveza.si

Opis fotografije: Monika Ažman (levo), Tom Keighley in Wendy Nicholson (desno)


Nazaj