Planinska zveza Slovenije (PZS) vsako leto z najvišjimi priznanji izrazi spoštovanje prejemnikom za njihovo dolgoletno neutrudno in predano prostovoljno delo v planinstvu. Na svečani podelitvi v Medvodah je 4. decembra podelila svečane listine PZS 10 zaslužnim posameznikom, spominske plakete PZS 15 planincem ob življenjskih jubilejih in tri priznanja vodstva PZS za posebne dosežke.

Najvišja priznanja PZS so izraz spoštovanja in skromna pozornost posameznikom za dolgoletno predano prostovoljno delo na različnih področjih planinske dejavnosti, tako v lokalnem kot širšem družbenem okolju. "Dragi prejemniki najvišjih priznanj, gradimo na temeljih, v katerih je vgrajeno obilo vašega prostovoljnega dela, mnogih smelih načrtov in uspešnih izvedb. Dosegli ste jih skupaj, v številnih uspešnih navezah, v tovariškem vzdušju, ki je pogosto preraslo v trajna prijateljstva. Današnja priznanja naj bodo zahvala za doseženo, prihajajo iz rok tistih, ki cenijo vaše delo. Smo prostovoljci, toda za svoje delo smo bogato nagrajeni - z osebnim zadovoljstvom ob dobro opravljenem delu, pa tudi z vezmi, ki so se ob tem spletle med nami," je poudaril predsednik PZS Jože Rovan. Na zaradi trenutnih razmer malce okrnjeni podelitvi, ki jo je planinska zveza organizirala skupaj s Planinskim društvom (PD) Medvode in Občino Medvode, so na obronkih Polhograjskih Dolomitov spregovorili tudi poslanka DZ Mateja Udovč, vodja Odbora za članstvo PZS Tone Jesenko, župan Občine Medvode Nejc Smole in predsednik PD Medvode Gorazd Šturm. Kulturni dogodek je s planinsko pesmijo obogatil Lovski pevski zbor Medvode, v imenu vseh prejemnikov priznanj pa se je ponosno zahvalil domačin Dušan Brekič, prejemnik svečane listine.

Prejemniki najvišjih priznanj Planinske zveze Slovenije za leto 2021
Prejemniki SVEČANIH LISTIN PZS, najvišjih priznanj Planinske zveze Slovenije, za leto 2021 so:
- Alojzij Pristavnik (PD Ravne na Koroškem) za dolgoletno delo v PD Ravne na Koroškem, predvsem za delo z mladimi na področju planinstva in orientacije; mladim je poleg hoje podajal tudi znanje o naravni in kulturni dediščini,
- Marija Erlah (PD Križe) za dolgoletno vsestransko delo v PD Križe; veliko je pripomogla pri delovanju obeh planinskih koč, s katerima društvo upravlja, in pri delu z mladimi,
- Vladimir Ivan Hlede (PD Jesenice) za dolgoletno vodstveno delo v PD Jesenice in za delo v GRS Jesenice,
- Dušan Brekič (PD Medvode) za dolgoletno delo na področju vodništva in za veliko dobro opravljenega dela v PD Medvode,
- Peter Kolenc (PD Rečica ob Savinji) za vsestransko delo na različnih področjih v PD Rečica ob Savinji ter za delo z mladimi,
- Martin Pšeničnik (PD Slovenske Konjice) za dolgoletno prostovoljno delo v PD Slovenske Konjice in na širšem Savinjskem, predvsem na področju markiranja poti,
- Jožef Dajnko (PD Ptuj) za dolgoletno delo v PD Ptuj, predvsem na področju vodništva, orientacije in pri nastajanju Haloške in Slovenjegoriške poti,
- Ivan Kosi (PD Maribor-Matica) za obsežno delo v PD Maribor-Matica, za delo na področju vodništva in delo z mladimi,
- Peter Suhadolc (SPD Trst) za dolgoletno vsestransko delo v SPD Trst, za delo na področju markiranja poti, vodništva, alpinizma in orientacije,
- Danica Padjan (PD Vrelec Rogaška Slatina) za dolgoletno delo v PD Vrelec Rogaška Slatina, predvsem za delo na naravovarstvenem področju ter za delo v sekciji Polžki.

SPOMINSKE PLAKETE PZS, ki jih Planinska zveza Slovenije podeljuje ob življenjskih jubilejih svojim najzaslužnejšim članom za njihovo dolgoletno zvesto in izjemno uspešno delo, so prejeli:
Za 75 let: Franc Janež (PD Kočevje) za dolgoletno predsedovanje PD Kočevje in odgovorno delo markacista na Kočevski planinski poti.

Za 70 let:
- Peter Zupanc (PD Mislinja) za raznoliko delo v PD Mislinja, povezovanje z drugimi društvi v Šaleški dolini in vodenje Odbora vodnikov MDO PD Koroške,
- Ivan Hartman (PD Slovenj Gradec) za obsežno vodniško delo v PD Slovenj Gradec, pomoč pri delu v koči in delo praporščaka,
- Boris Pervanja (PD Jesenice), alpinist in gorski reševalec, za prepoznavno delo na planinskih poteh in planinskih postojankah PD Jesenice,
- Stane Sova (PD Križe) za aktivno delo v PD Križe, pomoč markacistom in prenašanje znanja o gorah, predvsem z vidika varnosti,
- Franci Maršnjak (PD Velenje) za raznoliko delo v PD Velenje na področju vodenja društva, vodništva in usposabljanja tako odraslih kot mladih,
- Miroslav Jegrišnik (PD Polzela) za vsestransko delo v PD Polzela na področju vodenja društva, vodništva, planinske orientacije, planinskih taborov in skrbi za Planinski dom na Gori Oljki,
- Nikola Guid (PD Ruše) za raznoliko delo v PD Ruše na področju gorske straže in vodništva in predsedovanje Odboru za planinske obhodnice in dejavnost na tem področju.

Za 65 let:
- Marjan Kregar (PD Kamnik), alpinist, gorski vodnik in gorski reševalec, za predajanje znanja in bogatih izkušenj v PD Kamnik na tečajnike, pripravnike alpiniste in druge,
- Anica Tavčar (PD Cerkno) za dolgoletno delo tajnice v PD Cerkno, aktivnost pri izletniški dejavnosti, prireditvah in dežurstvih na koči na Poreznu,
- Janko Kovačič (PD Poljčane) za dolgoletno predsedovanje PD Poljčane in vsestransko delo - od vodenja izletov in obnavljanja planinskega doma in stolpa na Boču do markacijskega dela in upravnih zadev,
- Bogomil Polavder (PD Zabukovica) za dolgoletno aktivno delo v PD Zabukovica na področju gorske straže, orientacije in pri organizaciji taborov mladih ter pri delu z mladimi,
- Silva Čulk (PD Zabukovica) za raznoliko delo v PD Zabukovica kot članica UO, blagajničarka društva, planinska vodnica, organizatorka izletov in planinskih taborov,
- Dušan Vedenik (PD Prebold) za predsedovanje društvu in predano delo markacista v PD Prebold,
- Jožica Podkrajnik (PD Luče) za dejavnost pri gradnji Koče na Loki po požaru, delo v različnih odborih in izobraževanje mladih planincev.

Priznanja vodstva Planinske zveze Slovenije za posebne dosežke v letu 2021, ki jih podeljuje predsedstvo PZS, so prejeli:
- Gorazd Hren (ŠAO Velenje) - zlati častni znak PZS za izredno dobro trenersko delo v športnem plezanju, tako da je Slovenija postala ena izmed vodilnih držav na svetu v tem športu,
- Gregor Milčinski - zlati častni znak PZS za dolgoletno vzdrževanje in nadgrajevanje sistema o planinskih poteh Geopedia,
- Jure Tičar - pohvala PZS za doktorsko nalogo z naslovom Onesnaženost kraških jam v izbranih slovenskih pokrajinah: preučitev vplivnih prostorskih dejavnikov ter načrt prednostne sanacije.

Na prireditvi so Planinska zveza Slovenije ter njeni zaslužni člani Franci Ekar, Janez Duhovnik in Slavica Tovšak prejeli tudi plakete Ustanove Avgusta Delavca za njihov prispevek k izgradnji Slovenskega planinskega muzeja.

Več informacij najdete v priponki.

Tekst in foto: Manca Ogrin