V torek, 20. oktobra, so predstavniki Koordinacije zdravniških organizacij skupaj s predsednikom Zdravstvenega sveta Vladi Republike Slovenije poslali 3 predloge za nujne ukrepe, ki bi pomagali preprečiti zlom zdravstvenega sistema zaradi epidemije COVID-19. Žal je pri razumevanju predlogov pri nekaterih prišlo do napačnega tolmačenja, zato vam pošiljamo obrazložitev vsake točke posebej.
OBRAZLOŽITEV K POZIVU ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID -19 VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE, Z DNE 20. OKTOBRA 2020
1. V delo takoj vključiti vse razpoložljive zdravnike, tako koncesionarje kot zasebne zdravnike. Matične delodajalce je potrebno takoj okrepiti z njihovimi specializanti, ki naj se jim delo pri matičnemu delodajalcu v času epidemije prizna v čas specializacije.

OBRAZLOŽITEV: Glede na trenutne razmere je smiselno v delo vključiti vse  zdravnike (torej tudi specializante, ki še nimajo licence), razmišljati pa tudi v smeri, da se v delo vključi upokojene zdravnike in zdravnike, ki so zaposleni na drugih delovnih mestih in študente višjih letnikov medicine.

2. Takoj naj se vsaj začasno suspendira akt o sestrskih kompetencah, ki nam na ključnih deloviščih ovira operativno delo. Začasno prekiniti nenujne preventivne programe (izjema nosečnice, majhni otroci, cepljenje, presejalni programi za odkrivanje raka) na področju referenčnih ambulant, centrov za krepitev zdravja, na področju kroničnih nenalezljivih boleznih, saj nam v nasprotnem primeru grozi, da bomo v naslednjih dveh tednih ostali brez zdravnikov in ostalih sodelavcev na ključnih terapevtskih mestih in v DSO-jih.

OBRAZLOŽITEV: Začasna prekinitev akta o sestrskih kompetencah je ukrep skladen s postavljanjem prioritet, kot jih narekuje katastrofna medicina (v angl. Disaster Medicine) oziroma medicina v času kriznih razmer in nikakor ni mišljena kot poseganje v avtonomijo zdravstvene in babiške nege. Zavedamo se, da je v trenutnem času vsak zdravstveni delavec izjemno dragocen in smiselno je, da optimalno izkoristimo njegovo znanje in izkušnje. Naj se ukinejo vsaj nekateri nenujni programi, saj je zdravstveno osebje trenutno nujno potrebno na drugih področjih.

3. Razkol med zdravstvenimi delavci je v tem času popolnoma neprimeren in lahko povzorči nepopravljivo škodo, zato obsojamo vsakršno tovrstno ravnanje. Naloga države je, da ohrani zdravstveni sistem vitalen tako, da se izvajalcem nadomesti izpad realizacije zaradi COVID-19.

OBRAZLOŽITEV: ZZZS plačilo zdravstvenih delavcev pogojuje z opravljenimi storitvami, ki v trenutnih razmerah niso nujno potrebne, zato pozivamo državo da to področje tudi zakonsko uredi.

Foto: Unsplash


Nazaj