Ob 6. obletnici programa Zero Waste Slovenija, Ekologi brez meja organiziramo brezplačni spletni strokovni dogodek z naslovom ‘Odpadki v naših občinah’. Cilj dogodka je prek treh vsebinskih sklopov pokazati, da je zero waste koncept realna rešitev za izzive ravnanja z viri in odpadki. S predstavniki članov slovenske zero waste mreže se bomo posvetili najboljšim praksam na področju upravljanja z odpadki, konkretnim vsebinam na lokalnem nivoju ter ozaveščanju in komuniciranju. 

V ospredje bomo postavili nasvete za uspešno komuniciranje in ozaveščanje občanov (Nina Sankovič, JP Voka Snaga), obeležili 25. obletnico ločenega zbiranja odpadkov v Slovenskih Konjicah (Karmen Vodovnik, JKP Slovenske Konjice), izvedeli, kako količine odpadkov zmanjšujejo osnovnošolci (Meta Pazlar, OŠ Bled), spoznali, kako je Art kampu v treh letih uspelo pridobiti naziv Zero waste prireditev (Mišel Vugrinec, Narodni dom Maribor), izvedeli, kako za dosledno ločeno zbiranje odpadkov skrbijo na Bledu (Janez Resman, Infrastruktura Bled) in kako to doseči v večstanovanjskih stavbah s pomočjo zgledov iz tujine (Jack McQuibban, Zero Waste Europe).

Dogodek, ki ga bo povezovala novinarka Anja Hreščak, bomo sklenili z okroglo mizo, na kateri bodo sodelovali že izkušeni predstavniki zero waste občin (Stojan Jakin - Vrhnika, Andrej Fideršek - Žalec) in tisti, ki so na samem začetku poti do družbe brez odpadkov (Marko Funkl - Hrastnik). Širši pogled na zero waste dogajanje v Sloveniji bosta debati dodala Jaka Kranjc (Ekologi brez meja) in Saša Kek (Skupnost občin Slovenije). 

Srečanje bo potekalo v sodelovanju s partnerskima organizacijama v projektu Erasmus+, Zero Waste Europe in češko Hnutí Duha. Tako bo predstavljen tudi mednarodni vidik, dobre prakse in pogled na Slovenijo ‘od zunaj’. Vabljeni, da se pridružite srečanju, ki bo v torek, 23. junija, med 10.00 in 14.30 potekalo na platformi ZOOM. Obvezne prijave zbiramo na tej povezavi.

Program dogodka in prijave


Nazaj