Mengeš, 10. 6. 2015 – Varstveno delovni center INCE Mengeš (VDC INCE Mengeš) je danes uradno odprl novo stavbo na Ropretovi 23 v Mengšu. VDC INCE Mengeš skrbi za storitve varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji, institucionalnega varstva in zdravstvene nege ter rehabilitacije oseb z motnjo v duševnem razvoju. Naložbo v novo zgradbo in njeno opremo v višini 3,27 milijona evrov je prispevalo Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, sredstva za projektno dokumentacijo in nadzor nad gradnjo pa je vložil VDC INCE Mengeš sam.

VDC Mengeš je bil ustanovljen leta 1978 kot delavnica pod posebnimi pogoji za osebe z motnjami v duševnem razvoju. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja se je preoblikoval v VDC INCE Mengeš, ki izvaja širši obseg storitev in svojim uporabnikom nudi storitve varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji, obenem pa zagotavlja institucionalno varstvo, zdravstveno nego in rehabilitacijo oseb z motnjami v duševnem razvoju.

Zaradi dotrajanosti sedaj že nekdanjega objekta in prostorske stiske je vodstvo zavoda že leta 2009 na Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enako možnosti dalo pobudo za gradnjo novega objekta na obstoječi lokaciji. Uporabniki so se tako po treh letih dela v najemnih prostorih preselili nazaj na staro lokacijo, a v popolnoma novo zgradbo VDC INCE Mengeš. Arhitekturna zasnova objekta je zaradi estetske in uporabne vrednosti letos prejela tudi Plečnikovo medaljo.

Pri projektu gradnje nove stavbe so tesno sodelovali vodstvo zavoda, ministrstvo in tehnični izvajalci. K opremljanju stavbe po so prispevali tudi sami uporabniki VDC INCE Mengeš. Glavni prostor stavbe tako krasi čudovita keramična stena in keramične luči, ki so jih izdelovali v času gradnje.

Direktorica VDC INCE Mengeš Vladka Pacek se je ob otvoritvi nove stavbe zahvalila vsem, ki so sodelovali pri gradnji nove stavbe in pri tem imeli posluh za potrebe uporabnikov. Zaradi svoje tehnične prilagojenosti glede na namen dejavnosti in arhitekturne dovršenosti objekt ustvarja občutek domačnosti in povezanosti z naravo. S tem omogoča učinkovitejše izvajanje storitev in boljše delovne razmere za zaposlene ter predvsem bolj varno in kakovostno okolje za uporabnike.

V VDC INCE Mengeš trenutno izvajajo storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji za 103 uporabnike v dveh enotah dnevnega varstva (enota Mengeš in enota INCE ZU v Mostah pri Komendi) ter storitvi institucionalnega varstva in zdravstvene nege za 32 stanovalcev bivalne enote Naša hiša. Enota Mengeš trenutno vključuje 79 uporabnikov, ki opravljajo kooperantska dela za posamezna podjetja. V enoti INCE ZU pa zaposlitev pod posebnimi pogoji temelji na delu v keramični in slikarsko-grafični delavnici, v katero je vključenih 24 uporabnikov. Storitev institucionalnega varstva se izvaja v bivalni enoti Naša hiša v Grobljah. V hiši živi 32 stanovalcev, ki so v dopoldanskem času vključeni v storitve varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji v preostalih dveh enotah v Mengšu in Mostah pri Komendi. V jutranjih urah se za šest uporabnikov bivalne enote izvaja prilagojen program vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji za starostnike.

Zavod deluje po načelih zagotavljanja dostojanstva, enakih možnosti in družbenega vključevanja oseb z motnjo v duševnem razvoju. Omogoča zaposlitev in bivanje v oblikah, ki najbolj ustrezajo sposobnostim in posebnim potrebam svojih uporabnikov. Slednji se vključujejo z aktivnostmi, s katerimi ohranjajo obstoječa in pridobivajo nova znanja in spretnosti za čim višjo stopnjo samostojnosti in vključevanja v družbeno okolje. Strokovni delavci v VDC INCE Mengeš si prizadevajo prilagoditi storitve uporabnikom tako, da ti lahko razvijejo svoje zmožnosti do največje možne mere, s čimer obenem gradijo pozitivno samopodobo in krepijo zaupanje vase.

NAŠE ŽIVLJENJE V VDC INCE (zapisa treh uporabnikov VDC INCE Mengeš)
Življenje v našem VDCju je lepo pestro ter raznoliko. V našem vdcju se dogaja veliko stvari čez leto. Je kar nekaj zanimivih reči, kot so na primer: razni pohodi, športne aktivnosti, modelarski ter lutkovne predstave. Imamo razna dela. V vdcju imamo kar nekaj prostorov kot so: telovadnica, kuhinja, 3 delavnice, terapevtski ter negovalni del, nato 2 garderobi. V zgornjem delu imamo balkon ali teraso. Na zunanji del imamo prekrasen pogled naokrog in bližnjo okolico. Zelo lepo skrbimo za vrt kjer raste razna zelenjava in začimbe. Okrog so posajene lepe rože ter prekrasna drevesca na koncu imamo igrišče ter klopce. Zelo radi hodimo delat. Naš delovni dan se začne ob 7h zjutraj to je od 8h do 9h imamo prosto da malo poklepetamo. Naši inštruktorji(ce) so zelo prijazni in razumevajoči. V delavnicah potekajo razna dela. Vedno radi pomagamo v kuhinji pomiti posodo ter pospravljati. Pomoč je potrebna pri razdelitvi zajtrka ter kosila in na koncu potem pospravimo. Po delu je treba počistiti in pospraviti za seboj hkrati pa pripraviti stvari za naslednji dan. Tako minevajo dnevi in nikomur ne more biti dolgčas za vsakega se najde mesto ali je to delo družabne igre, sprehod ali kaj posebnega.

Robi in Marjana

ŽIVAHNO V NOVI HIŠI
Odkar smo se preselili v novo hišo, je veliko bolje, a z nekaj spremembami. Ko se zjutraj pripeljemo do INCE-ja, nam osebje enote odpre vrata. Sprehodimo se do garderobe in se preobujemo v copate, nekateri pa so že v jedilnici in pijejo kavo in mi se jim pridružimo, da tudi ostali spijemo kave. In že odidemo v delavnico I, ostali pa v delavnico II, manjša skupina pa v delavnico III. Potem pripravimo za delo in že začnemo z njim, medtem pa nas inštruktorji pomagajo, svetujejo in tako naprej.

Nekateri pa gredo med odmorom na zadnjo stran centra, da se sprehodijo za nekaj minut. Ko je odmora konec, odidemo nazaj v delavnico in nadaljujemo z delom. Veliko lažje je, ker je delavnica malce dolga in široka, da se lahko sprehodimo sem ter tja. Pa še dovolj prostora je. Delamo iste stvari kot v nadomestni lokaciji. Ampak kosilo imamo ob 11h. Pol ure prej je spet odmor, da gremo spet malo ven, ampak se moramo sprehoditi zadaj centra, ker je bolj varno. Če bi hodili spredaj, to seveda ni dobro, saj dvorišče ni varno zaradi ceste, ki je čisto blizu.

Ob četrtkih ob pol enih ima manjša skupina telovadbo, pri kateri se je udeležujem tudi jaz. Kasneje še malo delamo in preden odidemo domov, pospravimo delo. Ko je ura petnajst minut čez dve, gremo v garderobo se pripravit in preden pride avtobus po nas, se poslovimo in se odpeljemo domov. Novi varstveno delovni center je eden najlepših v Evropi.

Maja


Nazaj