Strokovna javnost je na novinarski konferenci predstavila odziv na umik predloga Zakona o socialnem vključevanju invalidov iz dnevnega reda za 167. redne seje Vlade RS, dne 7. februarja 2018. Novinarsko konferenco so sklicali enakopravno zastopani deležniki, ki tvorijo strokovno javnost in poslovna združenja na področju socialnega varstva, ki podpirajo in pričakujejo nadaljnjo obravnavo predloga Zakona o socialnem vključevanju invalidov, ki bo invalidom končno omogočil enakovredno vključevanje v družbo.

Socialna zbornica Slovenije, ki združuje vse izvajalce socialnovarstvene dejavnosti, že vrsto let opozarja na nujnost spremembe Zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb iz leta 1983 in si prizadeva za nujnost enakopravne obravnave oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Zbornica je dne 17. 1. 2018 na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti poslala podporno mnenje, v katerem pozitivno ocenjuje besedilo predloga Zakona o socialnem vključevanju invalidov in je mnenja, da je predlog zakona dober, njegov sprejem pa je nujen. Zbornica je prepričana, da si Vlada poleg aktualnega nezadovoljstva s stanjem v javnem sektorju ne želi dodatnega medijskega izpostavljanja problematike na področju socialnega varstva in se zaveda odgovornosti za enakopravno obravnavo vseh državljanov Republike Slovenije – skrb za posebej ranljive skupine državljanov.

V Skupnosti Varstveno delovnih centrov Slovenije, ki združuje 32 izvajalcev socialnovarstvene dejavnosti v mreži javne službe, se zavedajo odgovornosti in izzivov, ki jih prinaša aktualen čas, tudi na področju, ki ga s svojo dejavnostjo pokrivajo varstveno delovni centri – organizirana družbena skrb za eno najranljivejših skupin prebivalstva – osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. V zadnjih desetletjih je bil z razvojem sodobnih, inovativnih oblik, na tem področju narejen velik strokovni napredek, pri čemer si že nekaj let zaman prizadevamo, da bi naš dolgoletni razvoj podprla tudi ustrezna, sistemsko usklajena zakonodaja s tem pa tudi ustanovitelj in financer – Vlada R Slovenije. Brez ustreznih podlag, trenutno še vedno delujemo na podlagi povsem zastarele, pred več desetletji sprejete zakonodaje, ki ne upošteva razvoja, predvsem pa ne spremenjenih potreb in strukture uporabnikov, demografskih kazalcev, priporočil, konvencij. V pričakovanju posluha po nujnih spremembah, nam je nekaj optimizma vlil Zakon o socialnem vključevanju, v okviru delovne skupine na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravljen za nadaljnjo obravnavo.

Tudi v Skupnosti organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami Slovenije ne morejo verjeti, da je država po tolikem času, tj. od l. 1983 sprejetega Zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ter vseh premikih in prizadevanjih za boljše vključevanje invalidov naredila tako velik korak nazaj in s tem onemogočila samostojnejše življenje invalidov. Prepričani so, da se bodo z ogorčenostjo nad to nedopustno potezo odzvali številni posamezniki in organizacije tudi v javnosti, v mislih na boljšo prihodnost, h kateri bi prispevalo sprejetje novega zakona, pa bomo organizirali tudi proteste, če bo potrebno.

Z večletnim delom so v Drugi violini (in tudi drugje) pokazali, da se lahko invalidi ob ustrezni podpori uspešno vključijo v delovno okolje, zato je nedopustno zavlačevanje oz. zavračanje sprememb na bolje, saj na priznavanje njihovega dela in spremembo statusa čakajo že predolgo. Ljudem, ki se dnevno dokazujejo s svojim delom v običajnih delovnih okoljih, je krivično odrekati priložnost, da bi za svoje delo prejeli zaslužek kot ostali zaposleni državljani.

Na Zvezi Sožitje, ki združuje preko svoji 52 društev z 15.031 člani (od tega 6.537 oseb z motnjami v duševnem razvoju) smo ogorčeni. Skupaj z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo v pripravo predlog vložili veliko dela. Zakon kot je pripravljen, v celoti podpiramo, saj pomeni, da bo realizirana odločba Ustavnega sodišča iz leta 2007 (UI-11/07-45). Deset let je od tega, ko bi se moral obstoječi Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb uskladiti z Ustavo, pa se do sedaj ni zgodilo še nič. Osebe z motnjami v duševnem razvoju so edina skupina, katerih status in pravice ureja zakon iz leta 1983, kar je sramotno.

Samozogovorniško društvo »Skupaj zmoremo« združuje samozagovornike iz celotne Slovenije. Samozagovornik je oseba z motnjo v duševnem razvoju ali invalidnostjo, ki zagovarja samega sebe ali daje mnenja na zakone. Samozagovorniki so bili veseli sprememb, ki so določene v predlogu Zakona o socialnem vključevanju invalidov, ki je kratek, jedrnat in naravnan na njihove potrebe. Zato so ogorčeni, da je bil predlog umaknjen iz obravnave na seji Vlade RS.

Skupaj s stroko in spoštovanjem doktrine, ki zahteva odgovorne, premišljene in strokovno utemeljene korake, pri čemer je Zakon o socialnem vključevanju korak v smer, ki so jo vsi sodelujoči na novinarski konferenci v celoti podprli, ker pričakujejo nadaljnjo obravnavo predlaganega zakona.

Več informacij