Projekt 'Prva pomoč – povsod in za vsakogar' bo na področju Bosne in Hercegovine poskrbel za ozaveščanje in izobraževanje na področju temeljnih postopkov oživljanja, v sklopu projekta pa bo zagotovljenih tudi 12 defibrilatorjev.

'Prva pomoč – povsod in za vsakogar', ki poteka od 15. aprila 2022 in se bo zaključil 31. decembra 2022, je skupni projekt Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, Rdečega križa Slovenije in lokalnega partnerja Rdečega križa Bosne in Hercegovine, podpirata še Ministrstvo za zunanje zadeve RS in Ministrstvo za notranje zadeve RS in bo potekal na področju občin Novi Grad, Kostanjica, Krupa na Uni, Sanski most, Prijedor, Oštra Luka in Kozarska Dubica.

Projektni partnerji bodo v izbranih lokalnih skupnostih v BiH tako prispevali h krepitvi odpornosti izbranih lokalnih skupnosti, k izgradnji sistema usposabljanja za poučevanje in prikaz temeljnih postopkov oživljanja (TPO) in uporabe AED med splošno populacijo, k aktivaciji mladih za aktivno sodelovanje in s pomočjo donacije dvanajstih AED z baterijo, omarico za shranjevanje in označevalnimi tablami.

Boštjan Pavlin, mag., v. d. generalnega direktorja Direktorata za obrambne zadeve (MORS) izpostavlja, da »projekt sovpada s Strategijo sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah, saj uresničuje prizadevanja za ohranjanje miru, varnosti in razvojnih perspektiv skupnosti in prebivalstva na območjih izvajanja mednarodnih operacij in misij.« Projekt je postavil v širši kontekst, saj »se z njim izkazuje podporo partnerju z Zahodnega Balkana pri vključevanju v evroatlantske integracije ter obenem razširi in okrepi pomen in vlogo Republike Slovenije v Bosni in Hercegovini. Projekt je dodaten slovenski prispevek k miru, varnosti in razvoju na navedenem območju.«

»Raziskave in praksa kažejo, da je laična prva pomoč ključna pri izboljšanju možnosti preživetja, predvsem v odročnejših skupnostih, kjer uradna zdravstvena oskrba ni vedno na dosegu roke,« dodaja Cvetka Tomin, generalna sekretarka RKS, »Navkljub razvejani mreži prostovoljcev prve pomoči v BiH in sistemu usposabljanj, bo projekt, katerega prioriteta je ozaveščanje o pomenu zagotavljanja laične prve pomoči, novost v državi partnerici.«

Mag. Nuška Jerman (RKS) o ciljni skupini, ki jo želimo v skupnem projektu 'Prva pomoč – povsod in za vsakogar', nagovoriti: »V izbranih lokalnih skupnostih želimo z znanjem in veščinami za dajanje laične prve pomoči nagovoriti vsaj 400 prebivalk in prebivalcev, od tega vsaj 10 % mlajših, v starosti šest do osemnajst let. 10 % obstoječih predavateljev prve pomoči RK BiH bomo usposobili za multipliciranje novega programa prve pomoči, 40 % obstoječih bolničarjev RK BiH pa bo usposobljenih za prikaz TPO in AED med splošnim prebivalstvom.«

Potek aktivnosti in dejavnosti je predstavila Tina Spasić (RKS): »Prva faza je seveda izgradnja baze licenciranih predavateljev prve pomoči, bolničarjev in prostovoljcev RKS za napotitve v misije ter seminar oz. prednapotitveno usposabljanje. Drugo fazo predstavlja usposabljanje predavateljev prve pomoči in bolničarjev prve pomoči RK BiH za poučevanje in prikaz modula 'Prikaz TPO in uporaba AED'. Projekt bo zaključen z nabavo 12-ih AED-jev z baterijo, omarico za shranjevanje in označevalnimi tablami ter donacijo le teh izbranim lokalnim skupnostim v BiH ter posledično izvedbo 10 delavnic o TPO in uporabi AED za splošno javnost.«

Včeraj se je iz Bosne in Hercegovine vrnil Željko Malić, samostojni strokovni sodelavec za prvo pomoč (RKS), ki je v občini Novi Grad vodil prvo delavnico in takole strnil prve vtise: »Prenos primerov dobrih praks med dvema Nacionalnima društvoma Rdečega križa in njunimi predavatelji prve pomoči je dragocena izkušnja, ki prispeva k razvoju prve pomoči na tem območju. Skupna želja po dvigu preživetja ljudi v primeru srčnega zastoja in gradnja mreže AED-jev zagotovo pomembno vpliva k uspešnosti projekta, ki že kaže prve pozitivne učinke v lokalnih skupnostih. Osebno sem prijetno presenečen nad toplim sprejemom ter željo po implementaciji znanj in veščin temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED v vsakdanje življenje. Prepričan sem, da bomo skupaj pripomogli k dvigu preživetja ljudi v Bosni in Hercegovini in zavedanju pomembnosti poznavanja osnov laične prve pomoči in temeljnih postopkov oživljanja.«

Glavni cilji skupnega projekta 'Prva pomoč – povsod in za vsakogar' so nadgradnja sistema prve pomoči v RK BiH z novim modulom »Prikaz TPO in uporaba AED«, aktivacija mladih za prostovoljsko udejstvovanje, z višanjem ravni zavedanja o pomenu dajanja laične prve pomoči pa posledično reševanje življenj v okoljih, kjer je otežen dostop zdravstvene oskrbe. Skupni projekt Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, Rdečega križa Slovenije in lokalnega partnerja Rdečega križa Bosne in Hercegovine bo predstavljal vzročen primer prenosa dobre prakse in nadgradnja zmogljivosti obeh nacionalnih društev Rdečega križa.


Nazaj