»Javno naročilo za zdravila, ki ga je objavila Lekarniška zbornica Slovenije, je edini način izvajanja javnega razpisa za nakup zdravil na primarni ravni. To naročilo je skladno z veljavno zakonodajo javnega naročanja in s preskrbe z zdravili, tako z Zakonom o lekarniški dejavnosti kot Zakonom o zdravilih,« je v Rogaški Slatini na 22. jesenskem srečanju ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu poudaril predsednik Lekarniške zbornice Slovenije Miran Golub (naslovna fotografija).

Pri izvajanju javnega naročanja zdravil v javnih lekarniških zavodih je poleg zakonitega ravnanja pomembna skrb za zagotavljanje preskrbe z vsemi zdravili, registriranimi na slovenskem trgu. »Pacient mora imeti v lekarni možnost prejeti tisto zdravilo, ki mu ga je predpisal zdravnik na recept, in ne katerokoli zdravilo, izbrano na javnem razpisu,« je pojasnil Golub in dodal, da bi moral Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) izvajati javno naročilo za zdravila, ki se izdajajo na zeleni recept. »Zavod je plačnik teh zdravil, hkrati pa je zavod organizacija s številčno zasedbo izkušenih zaposlenih, s katerimi lahko zagotovi izvajanje postopkov javnega naročanja,« je povedal.

Lekarniška zbornica Slovenije je k ureditvi zakonodaje večkrat pozvala tudi Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za zdravje, prav tako je podala predlog, da razpis vodi ZZZS. »Na Lekarniški zbornici Slovenije smo prepričani, da v kolikor bi javno naročilo za nakup zdravil prevzel Zavod, bi, glede na veljavno zakonodajo, Zavod vodil enak ali pa zelo podoben postopek, s katerim bi se morala zagotavljati neprekinjena preskrba z zdravili v lekarnah na primarnem nivoju,« je strnil predsednik Lekarniške zbornice Slovenija.


Nazaj