Naročnik: Naročnik natečaja je Zavod Carnica, zavod za turizem in kulturo, Struževo 3, 4000 Kranj, upravitelj Layerjeve hiše v Kranju. Layerjeva hiša je hiša umetnikov, stičišče kulturnega in družabnega dogajanja v gorenjski prestolnici. Na prelomu 18. in 19. stoletja je v hiši živel slikar in obrtnik Leopold Layer in vodil podobarsko delavnico.

Namen: Naročnik natečaja išče tri idejne rešitve za dve podobarski deli, ki bosta del osvežene podobe Layerjeve hiše. Najboljše tri podobe bodo denarno nagrajene in natisnjene. Idejna rešitev mora vsebovati:
- razglednico, dimenzij 150 x 100 mm (enostransko)
- ponarejen bankovec / bon za brezplačno kavo, dimenzij 90 x 50 mm (obojestransko)

Merila ocenjevanja:
- izvirnost
- konceptualna primernost
- razumljivost
- povezanost ideje z „Vsebinske iztočnice za podobarski natečaj Layerjeve hiše“, ki je priloga temu pozivu

Obrazložitev in dodatne zahteve:
1. razglednica
Razglednica bo del 4-stranskega letaka z opisi Layerjeve hiše in življenja Leopolda Layerja in bo od preostalega letaka ločena s perforacijo. Tehnika in motiv dela sta poljubna, izhaja pa naj iz vsebiskih iztočnic (priloga). Druga stran razglednice ni stvar natečaja, bo pa vsebovala standardno obliko razglednice s prostorom za znamko in naslovnika ter praznim prostorom za pošiljateljeve misli. Na tej strani bo zavedeno tudi avtorstvo prve strani razglednice, kratek kontekst natečaja in pozdrav naročnika.

2. ponarejen bankovec / bon za brezplačno kavo
Bon za brezplačno kavo na prvi strani išče idejno rešitev za denar, t.i. ponarejeni bankovec, ki sta ga Leopold Layer in njegov brat Valentin ponaredila ter ju je pahnil v ječo v času Ilirskih provinc. Na drugi strani bona iščemo rešitev za 5 praznih označb, ki jih ob nakupu kave zapolni strežno osebje kavarne Layerjeve hiše (šesta kava je ob vseh petih zapolnjenih označbah brezplačna). Na tej strani bona se mora pojaviti logotip Layerjeve hiše, ki ga ustvarjalec po želji tudi slogovno umesti v celotno podobo.

3. celota
Razglednica in ponarejen bankovec / bon za kavo naj sledita celostni idejni zasnovi. Izbrane bodo tri idejne rešitve. Tri podobe za bankovec / bon bodo natisnjene v enakem številu in bodo v uporabi enakovredno. Vsaka od treh razglednic bo svoje mesto našla na letaku Layerjeve hiše, ena na verziji s slovenskim besedilom, druga na verziji z angleškim, tretja pa na verziji z nemškim prevodom. Logotip.

Trajanje natečaja: od 19. oktobra do 13. novembra 2015

Oddaja natečajnih predlogov: zadnji rok za oddajo predlogov je 13. november ob 23.59. Poslan mora biti po elektronski pošti na naslov info@layer.si z zadevo: Prijava na podobarski natečaj.

Predlog mora vsebovati:
- idejno rešitev za bankovec / bon in razglednico v elektronski obliki (kot pdf ali jpg z min. 300dpi resolucije)
- opis idejne rešitve (1000 znakov)
- podatke prijavitelja, ki naj vsebujejo: Ime in priimek / ulica in kraj / davčna številka / e-naslov in telefon / predlagan način izplačila nagrade / tehnika, v kateri je delo ustvarjeno.

Komisija natečaja:
- Katarina Vidic (umetnostna zgodovinarka)
- Tanja Gerkman (oblikovalka)
- David Almajer (umetnik in oblikovalec)
- Maja Strnad (slikarka)
- Zala Vidali (vodja umetniškega programa Layerjeve hiše)

Nagrada: Naročnik bo trem avtorjem podelil vsakemu 120 € bruto. Nagrada vsebuje odkup materialnih pravic za uporabo idejne rešitve. Nagrada je izplačana v 30 dneh po ureditvi avtorske pogodbe, študentske napotnice ali izstavljenega računa.

Pravila natečaja:
- V natečaju lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji.
- Avtor lahko pošlje le eno idejno zasnovo.
- Avtor, v primeru, da je izbran za nagrado, soglaša, da naročnik ravna z njegovim delom v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah.
- Naročnik si pridržuje pravico, da ne podeli vseh nagrad ali v primeru, da nobena rešitev ne zadošča kriterijem, nobene.
- Avtorji bodo o nagradi obveščeni do 19. novembra 2015.

Razstava: V primeru večjega števila del, ki bodo sledila merilom ocenjevanja, bomo v Layerjevi hiši decembra 2015 pripravili razstavo originalov izbranih prijavljenih del.

Dodatne informacije: info@layer.si ali 031 279 331 (Zala Vidali)

Avtor slike za znamki je Slavko Krunić
Oblikovanje podobe: Tanja Gerkman

Več informacij