Na včerajšnji novinarski konferenci, na kateri so sodelovali državna sekretarka na ministrstvu za kulturo mag. Petra Culleto, ravnatelj ljubljanske Drame Igor Samobor in arhitekt Tine Tribušon iz biroja Bevk Perovič arhitekti, je bil predstavljen projekt izvedbe projektiranja in vodenja aktivnosti za celovito prenovo SNG Drama Ljubljana. V veljavni Načrt razvojnih programov 2019-2022 je Vlada Republike Slovenije 18. junija 2019 uvrstila projekt Izvedba projektiranja in vodenje aktivnosti za pripravo projekta Celovita prenova SNG Drama Ljubljana. V torek, 2. julija 2019, je SNG Drama Ljubljana z birojem Bevk Perović arhitekti, ki so na javnem, anonimnem, odprtem, dvostopenjskem, projektnem, arhitekturnem natečaju predstavili zmagovito rešitev, podpisala pogodbo o pripravi projektne dokumentacije.

Ministrstvo za kulturo je tako v tem mandatu zagotovilo 3 milijone evrov sredstev za pripravo celotne projektne dokumentacije do stopnje projekta za izvedbo – PZI –, vključno s pripravo ustrezne investicijske dokumentacije, projektne dokumentacije za odrsko tehniko, meritvami obstoječega objekta in konstrukcijsko analizo objekta. Fazi projektiranja, ki naj bi se zaključilo do leta 2021, bo sledila pridobitev gradbenega dovoljena in predvidoma leta 2022 prva gradbeno-obrtniška prenovitvena dela. Zmagovalna arhitekturna rešitev zagotavlja sodobno, funkcionalno in vsestransko prijazno zasnovane historične in nove prostore Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana, ki v isti zgradbi ustvarja že več kot stoletje. 

Od projektne in natečajne naloge do začetka projektiranja celovite prenove
Potreba po sodobnih, varnih in za ustvarjalce in gledalce primernih prostorih se je pokazala že v prejšnjem stoletju. V šestdesetih letih je bil pripravljen prvi projekt celovite prenove stavbe Drame, vendar sta bila realizirana samo oba prizidka, med letoma 2001 in 2009 je potekalo projektiranje obnove po novi arhitekturni predlogi, ki pa je bilo zaradi neskladja z okoljem ustavljeno. Leta 2013 je Ministrstvo za kulturo zaradi vse slabšega stanja gledališke stavbe na Erjavčevi 1 Drami naročilo pripravo projektne naloge za prenovo, s priporočili, da se upoštevajo sedanji višinski in tlorisni gabariti obstoječe stavbe.

Na podlagi izdelane in s strani Ministrstva za kulturo potrjene projektne naloge je Drama leta 2016 začela s pripravo Natečajne naloge in v sodelovanju z ZAPS (Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije) pripravila javni, anonimni, odprti, dvostopenjski, projektni, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in za izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za Celovito prenovo SNG Drama Ljubljana. Natečajno gradivo je bilo oktobra 2016 objavljeno v UL in portalu javnih naročil in hkrati v angleškem jeziku v celoti objavljeno tudi v uradnem listu Evropske unije. Marca 2017, ko je potekel rok za oddajo natečajnih nalog, je na naslov naročnika prispelo 13 anonimnih arhitekturnih rešitev. Mednarodna komisija v sestavi Igor Samobor, prof. Janez Koželj, univ. dipl. inž. arh., prof. mag. Peter Gabrijelčič, univ. dipl. inž. arh., Miroslav Benulič, univ. dipl. inž. arh., Milan Tomac, univ. dipl. inž. arh., prof. Gangoly, univ. dipl. inž. arh., Jadranka Grmek, univ. dipl. inž. arh., Rok Žnidaršič, univ. dipl. inž. arh. je na podlagi meril izbrala 4 naloge, ki jih je uvrstila v 2. stopnjo natečaja. Maja 2017 je komisija podelila prvo nagrado arhitekturnemu biroju Bevk Perović arhitekti. Podeljena pa je bila še 3. nagrada ter dve zvišani in štiri znižana priznanja. Od septembra 2017 do konca leta je bila v prostorih ob glavnem odru Drame za širšo javnost odprta razstava vseh prispelih natečajnih nalog v celoti.

Po zmagovalni arhitekturni rešitvi bo celovito prenovljena Drama imela tri dvorane, ki bodo prijaznejše in udobnejše tako za obiskovalce kot ustvarjalce: veliki oder z obstoječim številom okoli 430 sedežev, Malo dramo z med 150 do 180 sedeži in Eksperimentalni oder z 80 sedeži. S prenovo bo Drama pridobila tudi ustrezen vadbeni oder za produkcijo velikega odra in nekaj manjših vadbenih prostorov. Uprava bo delovala v prostorih Nemške hiše, ki jih je Drama vse od otvoritve gledališča uporabljala za skladiščne prostore in slikarno, na lokacijo prenovljenega centralnega skladišča v Šentvidu bodo preseljene tehnične delavnice in centralna skladišča. Na ta način pridobljene kvadrature in poglobitve pod objektom in ploščadjo bodo omogočile ureditev osrednjega slovenskega dramskega gledališča na način, ki bo odgovarjal tako smernicam Ministrstva za kulturo, zahtevam sodobne gledališke produkcije, zaposlenim in vsem zunanjim sodelavcem, ki ustvarjajo program Drame in obiskovalcem. Prenovljena zgradba Drame bo tudi energetsko bolj učinkovita.

Finančni in časovni okvir celovite prenove
Za prenovitvena dela, ki obsegajo tudi tehnologijo treh uprizoritvenih in dveh vadbenih odrov, s selitvijo skladišč in novo tehnologijo skladiščenja, nadomestnim prizoriščem v času prenove, selitvijo uprave v Nemško hišo itd., je bil izdelan DIIP (Dokument identifikacije investicijskega projekta), po katerem je investicija za vse zgoraj navedeno ocenjena  na 43,8 milijonov evrov. Od tega je za gradbeno-obrtniška in restavratorska dela predvidenih 25,1 milijonov evrov, za tehnološko sodobno opremo odrov in stavbe, opremo prostorov in nadomestne objekte pa 18,7 milijona evrov. Bolj natančna ocena vrednosti prenove bo lahko podana šele ob dokončanem projektiranju.

Projektiranje bo zaključeno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, ki ga pričakujemo v začetku leta 2022, tako da bo po optimalnem scenariju zadnja predstava v zdajšnji zgradbi junija 22, ob sklepu repertoarnega dela sezone 2021/22. Gradbeno-obrtniška dela bodo trajala predvidoma dve do tri leta. » Slavnostno odprtje prenovljene Drame optimistično predvidevamo septembra 2024, če bodo gradbena dela trajala dlje, pa septembra 2025. Do takrat bomo obiskovalce Drame vabili na začasno prizorišče, ki bo v centru Ljubljane v montažni zgradbi (podobno prakso uporabljajo pri prenovah primerljiva gledališča po svetu), dogovarjamo se tudi s Cankarjevim domom, že letos smo uredili prizorišče Fassbinderplac v Železniškem muzeju in tako dalje. Želja je, da bi umetniški programi Drame nemoteno potekali tudi med samo prenovo.« je poudaril ravnatelj Drame Igor Samobor.

Širši družbeni pomen celovite prenove SNG Drama Ljubljana
Celovita prenova stavbe SNG Drama Ljubljana je nadvse pomembna ne samo kot obnova kulturne dediščine, ki je na robu propada, temveč bo s tem omogočeno nadaljevanje uresničevanja umetnostnih in drugih poslanstev, ki so zapisana v ustanovitvenem aktu in v strateških načrtih. V sezoni 2018/19 je prireditve Drame do konca junija 2019 obiskalo 102.741 ljubiteljev gledališke umetnosti. Program Drame predstavlja pomemben del primarnega, sekundarnega oz. vseživljenjskega kulturno-umetnostna izobraževanja in osebne rasti obiskovalcev, v primerih ranljivih skupin pa tudi pomemben element ponovnega vključevanja v družbeno življenje. Prenova je lahko pomembna tudi kot znak, da se politika zaveda pomembnosti kulture in umetnosti za družbeno okolje.
SNG Drama Ljubljana je med drugim že več kot stoletje eden od ambasadorjev slovenske gledališke umetnosti in kulture tudi v tujini. Številna gostovanja na mednarodnih festivalih in mnoge povezave z gledališči iz tujine govorijo o tem, da je Drama Ljubljana eden od pomembnejših gledaliških centrov tudi v širši regiji. Z razvojem in internacionalizacijo Drama Festivala, ki je letos potekal že sedmič, tokrat z izključno mednarodnim programom, želi Drama tudi v prihodnje vabiti v Slovenijo najbolj ugledne igralske ansamble iz tujine. Prenovljeni prostori Drame bodo omogočali gostoljubje najzahtevnejšim odrskim postavitvam. Tako bomo lahko v celoti uresničili idejo o mednarodnem festivalu repertoarnih gledališč, ki ga v Sloveniji do zdaj ni bilo.

Foto: Tamino Petelinšek, STA