Ljubljana, 24. marec 2020 – Zbornica – Zveza je na zaprosilo Ministrstva za zdravje pozvala k prostovoljski aktivnosti v času epidemije z virusom COVID-19 vse tiste, ki lahko pomagajo v domovih za starejše in drugih socialnih zavodih, ki se v teh izrednih razmerah soočajo z največjim pomanjkanjem izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe.

V domovih za starejše bodo prostovoljce s področja zdravstvene nege – upokojene izvajalce zdravstvene nege, študente in dijake zdravstvene nege – vključili v zagotavljanje temeljnih življenjskih aktivnosti in podporne dejavnosti. Vsi, ki so pripravljeni pomagati, naj Zbornici – Zvezi na e-naslov sporočijo svoje ime in priimek, domač naslov ter GSM-številko in svoj e-naslov. Podatke bo Zbornica – Zveza posredovala Ministrstvu za zdravje, ki bo prostovoljce ustrezno razporedilo.

»Vsem prostovoljcem, ki so se že javili, se iskreno zahvaljujemo za izkazano pripravljenost za pomoč. Časi, ki so pred nami, bodo še težji, a verjamem, da bomo s skupnimi močmi zdržali tudi to preizkušnjo,« je dejala Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze.

Psihosocialna pomoč za izvajalce zdravstvene in babiške nege
Zbornica – Zveza je že pred dnevi za izvajalce zdravstvene in babiške nege, ki se v kriznih razmerah, povezanih z epidemijo koronavirusa, soočajo z agresivno komunikacijo, s konflikti ali z nasilnim vedenjem, zagotovila telefonsko psihosocialno pomoč, ki je na voljo na številki 069 906 617 vsak delavnik med 9.00 in 12.00 uro.

Foto: ZDF / Florian Hartung


Nazaj