Ljubljana, 4. december 2019 - Na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije - Soča (URI - Soča) ob 5. decembru, mednarodnem dnevu prostovoljstva, poudarjajo, da so prostovoljci dragocen partner v procesu pacientove rehabilitacije. Individualno prostovoljstvo poteka v URI - Soča od leta 2017. Trenutno paciente vsak teden obiskuje sedem prostovoljcev, ki prihajajo v popoldanskem času. Prostovoljci običajno obiskujejo enega bolnika, včasih pa tudi manjšo skupino. V času, ko so skupaj, se predvsem družijo, berejo knjige, časopise, se pogovarjajo, igrajo družabne igre, rešujejo križanke, se odpravijo na sprehod. Prostovoljstva so različna, a imajo skupen namen: da posameznik lahko po svojih močeh, s svojim znanjem in voljo izboljšuje kakovost življenja v družbi.

Pomočnica direktorja za zdravstveno nego Tadeja Drenovec (naslovna fotografija), ki je tudi koordinatorka prostovoljcev na URI - Soča, je ob tem povedala: »Zaposleni v službi rehabilitacijske zdravstvene nege opažamo, da so prostovoljci dodana vrednost v procesu rehabilitacije. Predvsem so dobrodošli v kontekstu družabništva, saj je ravno to področje sodelovanja s pacienti medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom pri vsakdanjem delu zaradi pomanjkanja časa in obremenjenosti oteženo. Pri prostovoljnem delu gre v odnosu med pacientom in prostovoljcem za obojestransko rast, učenje, izmenjavo izkušenj in tudi krepitev medgeneracijskega sodelovanja. Povratne informacije bolnikov, ki jih prostovoljci obiskujejo, so zelo pozitivne, in si želijo še več podobnih izkušenj.«


Nazaj