Neformalna skupina Pomoč samozaposlenim v kulturi v času Kovid-19 je na ministra dr. Vaska Simonitija danes naslovila predloge za uvedbo novih ukrepov in spodbud za prekarne in samozaposlene delavke in delavce v kulturi v okviru tretjega protikoronskega svežnja. Ob preklicu epidemije Vlada RS ukrepe tretjega protikoronskega paketa med drugim usmerja v dodatno pomoč najbolj prizadetim sektorjm, zato se na ministra obračamo s pozivom, da bi bila kultura tudi v v nadaljnjih vladnih ukrepih pomoči prepoznana kot področje, ki je bilo v času pandemije koronavirusa med bolj prizadetimi in bo hkrati eden izmed zadnjih sektorjev, ki bo lahko v polnosti zaživel.

Tudi Evropski parlament in Evropska komisija sta poudarila pomen pomoči kulturi, kot enemu izmed petih najbolj ogroženih sektorjev. Ob tem Evropska komisija države članice poziva k fleksibilni prilagoditvi in preusmeritvi sredstev do katerih so upravičene prek kohezijske politike in v posebej Sloveniji namenjenem pismu predlaga nove ter prilagojene finančne mehanizme za odpravo ter blaženje posledic pandemije s posebnim poudarkom na prekarnih delavcih in delavkah ter samostojnih podjetnikih in podjetnicah. Menimo, da so prejeta priporočila Evropske komisije Republiki Sloveniji dobra spodbuda in osnova za oblikovanje finančne pomoči, ki bi bila posebej prilagojena za samozaposlene in prekarne delavce in delavke v kulturi v povezavi z epidemijo koronavirusa.

Poleg tega za številna umetnostna področja s pričetkom poletja do jeseni nastopi mrtva sezona. Samozaposleni s teh področij poletja praviloma preživijo s tistim, kar so zaslužili dotlej. Ker so letošnjo pomlad beležili izpad dohodkov, poleti pa tega ne bodo mogli nadoknaditi, se bodo številni znašli v eksistencialni stiski.

Zato predlagamo uvedbo novih ukrepov:
→ ustanovitve Kriznega sklada po vzoru več evropskih držav, s katerim bi zagotavljali kritje izpada prihodkov kulturnikov in kulturnic zaradi posledic epidemije ter neposredno podporo samozaposlenim iz javnih sredstev (denimo v obliki delovnih štipendij),
→ ukrepe v podporo kulturni produkciji (dodatne spodbude za organizacijo dogodkov in umetniških predstavitev po koncu pandemije, ob ohranjanju dosedanjih projektov in programov),
→ spodbude opravljanju poklica in hkrati nakupa kulturnih dobrin (denimo prek dodatnih davčnih olajšav in kuponi/vavčerji za porabnike kulturnih dobrin),
→ mikrokredite samozaposlenim,
→ ter posebne podpore tistim sektorjem in poklicem v kulturi, ki so imeli največje izpade dohodkov v času pandemije (živa kultura).

Za boljše sodelovanje med kulturnimi delavkami in delavci ter MzK si želimo sprotnejše komunikacije MzK o obstoječih aktivnostih in nadaljnjih korakih reševanja nastale situacije, saj bosta transparentnost in obveščenost prinesla vsaj malo manj negotovosti pri usmerjanju naših aktivnosti. Predlagamo, da se v namen načrtovanja in natančne določitve bodočih oblik pomoči samozaposlenim po izteku epidemije na Ministrstvu za kulturo oblikuje posebna delovna skupina, v kateri naj sodelujejo tudi predstavniki samozaposlenih in prekarnih delavcev in delavk v kulturi, če pa taka skupina že deluje, bomo veseli obvestila o tem in o zaključkih njihovega dela.

Poziv so v imenu skupine Pomoč samozaposlenim v kulturi v času Kovid-19 pripravili: Miha Zadnikar • Petja Grafenauer • Beti Žerovc • Urška Jurman • Andrej Srakar

POZIV V CELOTI


Nazaj