Tokratni svetovni dan filozofije, ki bo potekal 21. novembra 2019 v Kopru, nosi naslov »Prevrednotimo vrednote« in je posvečen filozofiranju z otroki in mladostniki. Potekal bo kot forum oziroma okrogla miza treh filozofov. Pogovor bo usmerjala moderatorka kot odziv treh profesionalnih filozofov na razmišljanja otrok, zajetih v knjigi Kakšno Slovenijo si želim, ki jo je pripravilo in izdalo Društvo Jasa.

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta v sodelovanju s Slovensko nacionalno komisijo za Unesco, Pedagoškim inštitutom, Slovenskim filozofskim društvom in Društvom Jasa 21. novembra ob 12. uri v dvorani sv. Frančiška Asiškega v Kopru organizira srečanje, ki je namenjeno vsem, ki bi želeli prevrednotiti vrednote, in sicer tako osnovnošolcem, srednješolcem, študentom kot ostalim zainteresiranim. Srečanja se bodo udeležili tri filozofi, to so doc. dr. Smiljana Gartner s Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem ter univ. dipl. fil. in prof. soc. Gorazd Brnet, profesor filozofije in ravnatelj Gimnazije Ilirska Bistrica.

V dogajanje bo s kratko uvodno besedo popeljal red. prof. dr. Marjan Šimenc s Pedagoške in Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, sicer glavni snovalec Unescovega svetovnega dneva filozofije, ob koncu foruma pa se bodo na odru pridružili še dijaki Gimnazije Ilirska Bistrica in uprizorili krajši filozofični nastop.

Svetovni dan filozofije 2019 bo posvečen širši temi prevrednotenja vrednot. Etika kot tradicionalna filozofska disciplina si namreč zastavlja vprašanje o podobi srečnega življenja, poti, kako ga dosežemo, pravičnosti in posameznikovih dolžnostih. Med ključne moralne pojme pa spadajo tudi vrednote. Te razkrivajo, kaj nam je v življenju zares pomembno. V geslu "Pravica za vse!" sta tako denimo izpostavljeni pravičnost in enakost. Vrednote so vedno odvisne od žive družbe in posameznikov, ki jo sestavljajo, pa tudi od okolja, v katerem živimo. Ker smo danes priča ritmu hitrih sprememb, se spreminjajo tudi vrednote in odnos do njih. Zato se Dan filozofije 2019 posveča vprašanju, ali bi morali vrednote spremeniti in jih prilagoditi novim razmeram ter kako naj jih prevrednotimo. V kolikšni meri naj torej novi izzivi, kot so podnebne spremembe, zmanjševanje števila delovnih mest zaradi avtomatizacije, nove biotehnologije, selitve prebivalstva itn. vplivajo na spreminjanje naših vrednot?

Elektronska prijava na dogodek poteka do 18. novembra 2019. Udeležba je brezplačna.

Več informacij


Prenesi

Nazaj