Okoljsko raziskovalni zavod (v sodelovanju s Centri ponovne uporabe) je v sklopu projekta "3R kot življenjski stil”, ki poteka ob podpori Ministrstva za okolje in prostor, pripomogel k ponovni uporabi embalaže za detergente in kozmetiko, kar pomembno prispeva k večji ozaveščenosti družbe in spremembi načina življenja.

Dandanes se še vedno premalo zavedamo, da je embalaža eden ključnih okolijskih problemov. S problemom zavržene embalaže se srečujemo na vsakem koraku, pri čemer se največkrat niti ne zavemo, da se za embalažo, ki je običajno namenjena enkratni uporabi, porabi ogromno vode, surovin, električne energije … 

Ravno tako težko dojamemo, kakšen problem in obremenitev ta embalaža posredno predstavlja za okolje, oceane,  ljudi, živali …

Socialno podjetje CPU, ki je prvo v Sloveniji vzpostavilo možnost zmanjševanja odpadkov s ponovno uporabo, se že od svojega nastanka trudi ozaveščati in spreminjati zakoreninjene vzorce sodobne družbe v praksi, saj pri njih vsak potencialni odpadek dobi novo priložnost.  Tokrat so dodali še nov kamenček v mozaik dejavnosti, ki bodo dolgoročno pripomogle k boljšemu in bolj čistemu svetu, saj je preprečevanje nastajanja odpadkov z zelenimi delovnimi mesti ter iskanje novih izzivov, ključna naloga mreže CPU.

Osnovno poslanstvo, manj zavrženih izdelkov, tudi hrane in priprava na ponovno uporabo, še vedno ostajata osnovni dejavnosti CPU, so pa v zadnjem mesecu svojo ponudbo popestrili ter dopolnili tudi z možnostjo nakupa ekoloških čistil in kozmetičnih izdelkov brez embalaže. S tem zmanjšujejo količino odpadne embalaže in prispevajo h krožnemu sistemu rabe virov.

Vsi izdelki, ki jih je mogoče kupiti v Centrih ponovne uporabe po Sloveniji, so že v osnovi brez embalaže, zato tudi odločitev, da bodo ponudbo celostno dopolnili.  Te odločitve bodo še posebno veseli  tisti, ki se zavedajo tega problema, saj imajo možnost , da embalaže ne zavržejo, ampak jo ponovno napolnijo in s tem prispevajo k zmanjšanju količine odpadne embalaže in čistejšemu okolju.

Zagotovo pa pri ozaveščenem človeku danes igra izredno pomembno vlogo dejstvo in zavedanje,  kaj vnaša v svoje telo in kaj nanj.

S tem, ko se uporabnik odloči za nakup ekoloških izdelkov, kot so šamponi, pralni praški, čistila, mila ipd…,  veliko naredi tudi zase, za okolje in za svoje najbližje. Zavedati se je potrebno, da je koža naš največji organ, ki nas ščiti pred zunanjimi vplivi, hkrati pa lahko preko nje sprejmemo v telo veliko snovi. Kakšne snovi so to, se odločamo sami, premalokrat pa se zavedamo za kako pomemben organ gre in kakšno škodo lahko naredimo svojemu telesu z uporabo agresivnih kozmetičnih sredstev, ki so polna neustreznih in nemalokrat strupenih kemikalij.

V CPU se zavedajo, da si nihče si ne želi vase vnašati strupov, zato zaradi trajnostnega življenjskega stila, nudijo certificirane izdelke, ki so naravni, enostavno biorazgradljivi, ne vsebujejo živalskih sestavin ter naftnih derivatov in ne ogrožajo zdravja nas samih in naših najbližjih.

Kozmetični proizvodi, ki jih najdemo v CPU, izpolnjujejo stroge kriterije izdajatelja certifikatov in so predmet stalnega sistema za nadzor s strani neodvisnih organov, ki preverjajo in nadzirajo sestavine in proizvodnjo. Pri vseh izdelkih se preverja vsaka sestavina v proizvodnem procesu. Preverja se ustreznost shranjevanja surovin in njihova kompatibilnost s kožo. Vsi produkti so narejeni iz rastlinskih sestavin, ki izvirajo iz ekološkega kmetijstva, so popolnoma biološko razgradljivi in obnovljivi v biološkem in ekološkem ciklu in kot takšni primerni tudi za vegane.

S ponovno uporabo embalaže lahko pomembno prispevamo k varčevanju virov in preprečevanju nastajanja odpadkov. Za eno plastenko (PET-embalaža), v katero je “zapakiran” detergent ali milo,  se za izdelavo porabi  približno 3,4 megadžulov energije, iz enega sodčka nafte pa naredijo okrog 1.760 litrskih plastenk.

Kar 4 % celotne porabe nafte na svetu porabimo za proizvodnjo plastike. V kolikor se plastična embalaža odvrže v naravo, razpada več kot  250 let. Ponovna uporaba je pomembnejša kot recikliranje, ne zgolj zaradi prednostnega reda ravnanja z odpadki, ampak zaradi kroženja virov, kar prinaša koristi, tako za družbo kot za okolje.

Dr. Marinka Vovk


Nazaj