Vlada Republike Slovenije je 3. 7. 2014  sprejela sklep s katerim je namenila pomoč za sanacijo škode na poplavljenih območjih v Srbiji in Bosni in Hercegovini, od katerih je del namenjen projektom nevladnih organizacij. Eden od projektov pomoči v BiH je vodil Zavod KROG v sodelovanju z bosansko hercegovsko humanitarno organizacijo Pomozi.ba, sofinanciranega s strani Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Predstavniki Zavoda Krog so se v teh dneh skupaj z veleposlanikom R. Slovenije v Sarajevu, Nj. Eksc. g. Iztok Grmek, udeležili svečanih otvoritev dokončanih gradbeno obrtniških del na javnih institucijah, ki so utrpele veliko škodo med poplavami v BiH maja preteklo leto. Na prireditvah so bili prisotni tudi minister Tuzlanskega kantona za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, minister Zeničansko Dobojskega kantona za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, župan Občine Zavidovići, predsednik občinskega sveta Sapna in Srebrenik, predsednik skupščine Tuzlanskega kantona ter predstavniki izvajalskih del.

V okviru projekta „Pomoč obnovi poplavljene javne infrastrukture v BiH“ v skupni vrednosti 53.500 EUR s strani MZZja je zaključena obnova zunanjega igrišča v Osnovni šoli Kovači v Občini Zavidovići, urejeno dvorišče in obnovljena telovadnica v Osnovni šoli Duboki Potok ter saniran plaz in obnovljeno zunanje igrišče v področni šoli Cage, obnovljene sanitarije in straniščna vozlišča v Osnovni šoli Podorašje v Občini Srebrenik ter rekonstrukcija strehe v Zdravstvenem domu Sapna.

S projektom se bodo izboljšali pogoji za izobraževalno in športno udejstvovanje 1.686 otrok v občini Zavidoviči in Srebrenik, prav tako se bodo izboljšali pogoji za zdravstveno oskrbo 15.850 občanov Sapna in uporabnikov zdravstvene oskrbe iz Občine Zvornik. Poleg tega pa omenjene rekonstrukcije v šolah pomenijo za zaposlene olajšano in kvalitetno delo otrok, mladim v okolici šole pa vključitev v prostočasne aktivnosti. Vsekakor obnove institucij pomenijo dolgotrajno korist za uporabnike, ki bodo še desetletja v trajnostni uporabi.

Zavod Krog se je poleg omenjenega projekta v pomoč štirim osnovnim šolam v Občini Zavidovići vključil v teh mesecih skupaj z Slovensko vojsko, Mestno občino Ljubljana, slovenskimi osnovnimi šolami iz Celja in Ljubljane, združenjem Sezam in Racio Social z donacijo šolskega inventarja za cel kamion. Vsaka primerna pomoč je dobrodošla, saj je po poplavah še vedno veliko šol ostalo brez potrebne pomoči. Zatorej bo Zavod Krog skupaj z Občino Zavidovići in Elan d.o.o. v naslednjem letu poskušal obnoviti popolnoma devastirano telovadnico v OŠ Kovači, ki je dobila ukinitev pouka telesne vzgoje, zaradi neprimernih tehničnih in higienskih pogojev telovadnice s strani Ministrstva za zdravje.

Zavod Krog se je v maju 2014 skupaj z ostalimi nevladnimi organizacijami vključil v prvo pomoč prebivalcem poplavljenih področij v BiH. Ko se je počasi začelo stanje stabilizirati je Zavod Krog skupaj z Sezamom v juliju 2014 poslal kamion šolske opreme in inventarja za Osnovno šolo Maglaj. Novembra 2014 pa je Zavod Krog ob pomoči donacij slovenskih osnovnih in srednjih šol poslal še en kamion šolskega inventarja in opreme za 11 osnovnih in srednjih šol ter vrtec v BiH.

Zavod KROG je mednarodna nevladna neprofitna organizacija, ki deluje na področju človekovih pravic, humanitarnega dela, razvojnega sodelovanja, socialne dejavnosti, medkulturnega dialoga, prostovoljstva, izobraževanja in kulture. Projekte izvajajo v Sloveniji, državah Jugovzhodne Evrope, Afriki, Bližnjem vzhodu in Aziji.