Ljubljana, 16. oktober 2014 – Včeraj zvečer je Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije odprla nove prostore Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne. Slavnostna govorca na dogodku sta bila predsednik vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar, in ministrica za kulturo, mag. Julijana Bizjak Mlakar.

Skupaj s predsednikom Zveze društev slepih in slabovidnih Tomažem Wraberjem so s prerezom traku simbolično odprli prostore nove knjižnice in se sprehodili med bogato založenimi knjižnimi policami z gradivom v brajici in zvočnem zapisu, si ogledali moderne snemalne studie, galerijski prostor in čitalnico. Tako predsednik vlade, dr. Miro Cerar, kot ministrica za kulturo, mag. Julijana Bizjak Mlakar, sta izrazila navdušenje nad novimi prostori in nad celotnim projektom Knjižnica slepih in slabovidnih, ki prinaša številne prednosti in koristi tako za slepe in slabovidne kot tudi druge družbene skupine. Oba visoka gosta sta tudi podprla vizijo nadaljnjega razvoja Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne.

 

Projekt s polnim naslovom »Vzpostavitev infrastrukture za zagotavljanje enakih možnosti dostopa do publikacij slepim in slabovidnim ter osebam z motnjami branja« predvideva razvoj novega modela knjižnice za prihodnja desetletja, ki bo med drugim omogočal tudi večjo socialno vključenost ranljivih skupin v družbo, povečanje števila naslovov strokovne in druge literature, hkrati pa bo s številnimi strokovnimi, izobraževalnimi in kulturnimi aktivnostmi, namenjenimi različnim ciljnim skupinam, pripomogel k ozaveščanju o slepoti in slabovidnosti. Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne bo predstavljala osrednje jedro za razvoj knjižnične dejavnosti za potrebe slepih in slabovidnih ter ljudi z motnjami branja, obenem pa bo prispevala k večjemu vključevanju posameznikov z okvaro vida v splošne knjižnice v njihovem okolju.

foto: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije