Včeraj je v Hiši Evropske unije potekala simbolična predaja pisma s strani Evropske komisije ITF Ustanovi za krepitev človekove varnosti (ITF). ITF je namreč pri Evropski komisiji, natančneje Generalnem direktoratu za civilno zaščito in operacije humanitarne pomoči, pridobil status specializirane agencije držav članic (MSSA). Status ustanovi odpira široke možnosti za izvajanje humanitarnih projektov Evropske unije. ITF je s tem postal prva takšna ustanova iz Slovenije ali t.i. novejših držav članic EU, poleg dosedanjih 11 ustanov MSSA iz Nemčije, Francije, Belgije, Grčije, Švedske in Španije.

Kriteriji za pridobitev statusa so, da mora biti organizacija zmožna operativno izvajati pogodbene obveznosti z EU, da se aktivno operativno ukvarja s humanitarno dejavnostjo, da je finančno stabilna in da spoštuje humanitarna načela Evropske unije, kot so humanost, nevtralnost, nepristranskost in neodvisnost. Postopek pridobitve statusa MSSA je bil zahteven in dolgotrajen, saj je potekal več let. Pri dodelitvi statusa ITF je bila Evropska komisija še posebno pozorna na finančno upravljanje in finančne rezultate, na obseg delovanja na področju humanitarnega deminiranja in krepitve človekove varnosti in seveda na dejstvo, da ITF prihaja iz Slovenije, države članice s poudarjeno in aktivno humanitarno dejavnostjo.

Evropska komisija nudi humanitarno pomoč v imenu Evropske unije po celem svetu: od leta 1992 je izvajala programe v več kot 110 državah. Letni proračun EU, namenjen humanitarni pomoči, je približno 1 milijardo evrov, ta sredstva pa vsako leto pomagajo kakim 120 milijonom ljudi izven meja EU.

Glavna področja delovanja Evropske komisije so v kriznih žariščih po svetu kot so Sirija, Južni Sudan, Jemen in Ukrajina. V večini teh držav so velik problem tudi mine in oskrba žrtev min in eksplozivnih ostankov vojne, kjer bo svojo dejavnost pokonfliktne obnove v imenu EU lahko izvajal tudi ITF. Pri tem namerava ITF še posebno pozornost nameniti pomoči najbolj ranljivim skupinam, kot so ženske in otroci.

Evropska unija je po tem, ko je leta 2012 prejela Nobelovo nagrado za mir, odločila, da bo prejeta denarna sredstva namenila pomoči otrokom, ki so žrtve konfliktov. Od takrat je svoje mehanizme financiranja še okrepila, pri tem pa bo ITF lahko pripomogel k splošni krepitvi delovanja EU na področju protiminskega delovanja in pomoči žrtvam min.

Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji je ob tem povedal: »Uvrstitev ITF med specializirane agencije za humanitarne projekte EU je pomemben dosežek in kaže tudi na veliko zaupanje Evropske komisije v ITF. Komisija si želi v prihodnje bolj povezati človekoljubno in razvojno pomoč. Prav tu pa ima ITF dragocene izkušnje in sposobnosti,« ter pojasnil: »V primeru naravnih in drugih nesreč ter humanitarnih katastrof je za prizadete prav hitrost pomoči izjemno pomembna. ITF bo sedaj zaradi hitrejših in poenostavljenih postopkov med prvimi, ki lahko nudijo evropsko pomoč.«

Mag. Tomaž Lovrenčič, direktor ITF, je dodal: »Število incidentov povezanih z minami in eksplozivnimi ostanki vojn je ponovno poraslo, in sicer se je celo početverilo na več kot 8.200 incidentov, od tega je bilo 2.200 incidentov s smrtnim izidom. Zato je potrebno okrepiti delovanje EU na celotnem področju človekove varnosti in ITF lahko s svojimi znanjem in izkušnjami pripomore k izvajanju EU programov na najbolj kritičnih področjih.«


Nazaj