Ljubljana, 23. junija 2020 - V torek, 23. junija 2020, se je 11 organizacij pridružilo skupini okoljsko odgovornih podjetij in inštitucij, ki so se odzvale na družbene potrebe in pereče okoljske problematike ter uvedle ukrepe za zmanjšanje odpadkov in spodbujanja pitja vode iz pipe. Prakso uživanja predpakirane vode so nadomestile z bolj trajnostnim ravnanjem ter se na ravni celotne organizacije zavezale k uživanju pitne vode iz pipe, ki je v Sloveniji ena najdragocenejših naravnih dobrin in je zapisana v ustavo kot temeljna človekova pravica. Organizacije so svoja prizadevanja potrdile s prejemom certifikata Voda iz pipe, ki ga podeljuje Zbornica komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Hierarhija učinkovitega ravnanja z odpadki veleva, da je najboljši odpadek tisti, ki ga ni. Zlasti je pomembno, da se nepotrebnemu ustvarjanju odpadkov izognemo tam, kjer teh odpadkov nastaja največ, obenem pa lahko njihov nastanek tudi najlažje preprečimo – to je pri plastičnih izdelkih za enkratno uporabo. Med te izdelke spadajo nakupovalne vrečke, slamice, plastični kozarčki, palčke za ušesa in drugi izdelki, za katere je značilno kratko obdobje uporabe, preden jih zavžemo. Velik del teh odpadkov predstavljajo tudi plastenke. Na letni ravni v Evopi nastane 26 milijonov ton plastičnih odpadkov, zato je Evropska unija začrtala jasno smer ravnanja s plastičnimi izdelki in zapovedala ukinitev prodaje določenih plastičnih izdelkov za enkratno uporabo do leta 2021, določila pa je tudi dolgoročne cilje glede zbiranja plastenk.

V Sloveniji so se v luči čedalje bolj zaostrenih razmer na področju ravnanja z odpadki številne organizacije odzvale na potrebo po skupnem ukrepanju in preventivnem delovanju za zajezitev nastajanja odpadkov ter prepoznale svojo vlogo v družbi kot nosilci sprememb in promotorji dobrih praks. V svojih prostorih so ukinile prakso uživanja predpakirane vode, s čimer širijo zavedanje, da je pitje pitne vode iz pipe bolj zdravo in okolju prijaznejše kot poseganje po predpakirani vodi, doprinašajo k zmanjševanju količine odpadkov in ogljičnega odtisa ter prispevajo k zdravju in dobrobiti zaposlenih.

Prejemniki certifikata Voda iz pipe, ki jih je doslej že preko 65, segajo od zasebnih in javnih podjetij do občin, vrtcev, osnovnih šol, trgovin, gostinskih in turističnih obratov, bank in državnih inštitucij. 23. junija 2020 so certifikat Voda iz pipe pridobila podjetja A1 Slovenija, d.d., Petrol d.d., Knauf Insulation d.o.o. in NIL d.o.o., komunalni podjetji JKP Brezovica d.o.o. in Komunala Radgona d.o.o, občine Kranj, Rogaška Slatina in Velika Polana, vrtec Laško in Gospodarska zbornica Slovenije. Raznovrstnost organizacij kaže na to, da je v procesu doseganja trajnostno naravnane in okoljsko odgovorne družbe pomemben prav vsak deležnik, ki lahko pomembno prispeva k zmanjševanju odpadkov in varovanju vodnih virov.

»Osnovno načelo vode je, da teče. Tista voda, ki jo zapremo, ustekleničimo, je neživa voda in v Sloveniji imamo srečo, da lahko na vsakem koraku uživamo tekočo, živo vodo. To, da lahko uživamo vodo iz pipe, ni samoumevno. Na nas vseh nas je, da živo vodo ohranimo za bodoče generacije skladno z zavedanjem, da se naša ravnanja na kopnem odražajo neposredno v kakovosti naših voda,« je na podelitvi certifikata Voda iz pipe poudaril biolog in ekolog prof. dr. Mihael J. Toman (naslovna fotografija).


Nazaj