Vsako leto od 1. do 7. novembra poteka Teden solidarnosti Rdečega križa Slovenije, ko so na podlagi Zakona o Rdečem križu Slovenije (Ur.l. RS, št. 7/93, 79/2010) na vseh poslovnih enotah Pošte Slovenije v prodaji doplačilne znamke (2.000.000), na vseh železniških in avtobusnih postajah v Sloveniji pa doplačilne vozovnice (25.000).

Nakup doplačilnih znamk in vozovnic je obvezen, vrednost znamke in doplačilne vozovnice pa na podlagi 28. člena Zakona o RKS in sklepa Vlade RS (štev.: 42600-1/2015/6 z dne 7. 4. 2015) za leto 2015 znaša 0,17 EUR. Sredstva, zbrana s prodajo doplačilnih znamk in vozovnic v Tednu solidarnosti, se stekajo v Sklad solidarnosti Rdečega križa Slovenije in so namenjena pomoči ljudem ob naravnih in drugih nesrečah večjega obsega oz. takojšnji pomoči posameznikom in družinam ob manjših nesrečah (požari, poplave, plazovi, ...).

Letos v Sloveniji ni bilo večjih naravnih nesreč, je pa Rdeči križ Slovenije priskočil na pomoč prizadetim v potresu v Nepalu. V vseslovenski akciji »Potres Nepal« smo zbrali 91.137,29€ in jih nakazali Mednarodni federaciji nacionalnih društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca  za izvajanje programov pomoči v Nepalu.

Množičen prihod migrantov v Slovenijo je  za državo in vse humanitarne organizacije velik humanitarni izziv. Eden največjih doslej. Rdeči križ Slovenije je že konec avgusta letos zasnoval vseslovensko humanitarno akcijo "RKS – Pomoč beguncem 2015". Osredotočili smo se na lajšanje trpljenja ljudi, spodbujanje človekovega dostojanstva in strpnosti. S svojimi aktivnostmi  želimo pomagati pri reševanju potreb najbolj ranljivih skupin, ne glede na nacionalnost, raso, versko prepričanje, razred, politična mnenja ali pravni status in celostno obravnavamo ranljivost migrantov.

Rdeči križ Slovenije  kot nosilec javnih pooblastil za prvo pomoč in za pripravljenost ter ukrepanje ob nesrečah ter iskanje pogrešanih preko območnih združenj, ekip prve pomoči in službe za iskanje pogrešanih zagotavlja osnovno humanitarno in materialno pomoč ter ostale nujne potrebščine.

Prostovoljke in prostovoljci Rdečega križa Slovenije iz službe za iskanje pogrešanih oseb se v sprejemnih in nastanitvenih centrih posvečajo dvema vrstama nalog. V prvi vrsti si skupaj z nekaterimi NVO in predvsem s Policijo prizadevajo, da vsi postopki potekajo tako, da družine v Sloveniji ostanejo skupaj, če pa so vezi že razdružene, si prizadevajo družine ponovno združiti. Predvsem otroke s starši.

Sredstva, zbrana v Tednu solidarnosti, porabimo  strogo namensko! Za pravilnost postopkov in razdelitev sredstev skrbita Komisija Sklada solidarnosti, Nadzorni odbor Rdečega križa Slovenije, Upravni odbor Rdečega križa Slovenije in Glavni odbor Rdečega križa Slovenije.

V skladu s pravilnikom se 30 odstotkov sredstev uporablja za enkratne finančne pomoči ob nesrečah manjšega obsega (lokalna raven). 70 odstotkov sredstev pa za zagotavljanje pomoči ob nesrečah večjega obsega (nacionalna raven). V Tednu solidarnosti 2014 je Rdeči križ Slovenije s prodajo doplačilnih znamk in vozovnic zbral 236.097,54 €.

Rdeči križ Slovenije je v letu 2015 z izvajanjem vseslovenskih humanitarnih akcij za pomoč prizadetim prebivalcem zaradi naravnih nesreč skupno zbral 140.000,00€. Do sedaj smo v letu 2015 iz Sklada solidarnosti za zagotavljanje nujno potrebne pomoči namenili 80.000,00€ za pomoč ob manjših nesrečah v Sloveniji kot so požari, zemeljski plazovi ipd., pomoč prebivalcem Nepala, ki jih je prizadel potres in za humanitarno pomoč migrantom v Sloveniji.

www.rks.si