1 od 3 žensk v Evropi doživi psihično ali spolno nasilje, vendar države, katerim te ženske plačujejo davke, še vedno ne uspejo zagotoviti zadostnega dostopa do ustrezne strokovne pomoči in podpore. Le 15 od 46 evropskih držav ima na voljo specializirano telefonsko linijo za pomoč in v Evropi manjka vsaj 47.000 mest v varnih namestitvah za ženske. Na voljo ni podpornih centrov za žrtve posilstev in spolnega nasilja. Diskriminacija preprečuje dostop do pomoči in podpore najbolj ranljivim ženskam!

»V mnogih evropskih državah je zaskrbljujoče malo financiranja specializiranih podpornih programov. Posledica tega je, da se ženske nimajo kam obrniti po ustrezno pomoč. Organe EU, nacionalne vlade in ostalo zainteresirano javnost pozivamo, naj naredijo KORAK NAPREJ pri investiranju v ustavljanje in preprečevanje nasilja nad ženskami!« (Rosa Logar, Predsednica WAVE)

Danes WAVE, Evropska mreža proti nasilju nad ženskami, pričenja kampanjo Step up!/Korak naprej! V naslednjih dveh letih bodo članice in člani WAVE opozarjali na pravice žensk, ki so preživele nasilje, in pravice njihovih otrok do ustrezne strokovne pomoči ter zaščite v vseh evropskih državah. Nasilje nad ženskami in dekleti obstaja najbolj razširjena oblika nasilja in kršenja človekovih pravic, ki ima lahko usodne posledice – podatki za leto 2012 kažejo, da so 47% vseh umorov žensk na svetu povzročili družinski člani ali intimni partnerji.

Dejstvo, da se premalo vlaga v ustrezno podporo žrtvam, je povezano z družbeno razširjenim obtoževanjem žrtve. Prelaganje odgovornosti na žrtve ima za posledico tudi malo prijav nasilja glede na dejansko stanje. Večina družb nasilje formalno prepoveduje, a ga v realnosti tiho tolerira, zaradi česar ženske nimajo druge izbire, kot da prenašajo ponavljajoče se nasilje. Posledice takšnega ponavljajočega se nasilja prizadenejo vse nas. Podporni programi so ključnega pomena za to, da se ženske in njihovi otroci odločijo poiskati varnost, da se okrepijo ter zaživijo življenje brez nasilja. Zato pozivamo evropsko družbo, da naredi korak naprej pri financiranju specializiranih programov, ki delujejo iz perspektive ženskih pravic in tako prispevajo k spremembi. Za več podrobnosti vas vabimo k ogledu priloženega video posnetka.

Podatki, ki govorijo o pomanjkanju dostopa do specializiranih služb (WAVE poročilo 2015):
- Le 15 od 46 evropskih držav ima na voljo brezplačno telefonsko linijo za pomoč, ki je dostopna 24 ur na dan, vse dni v letu.
- Po standardih Sveta Evrope manjka v Evropi več kot 47.000 mest v varnih namestitvah za ženske, posebej v novih članicah EU, ki so se pridružile po letu 2004, in v evropskih državah, ki niso članice EU.
- V večini držav ni centrov za podporo ženskam in dekletom, ki so žrtve posilstev in spolnega nasilja.
- Dostop do specializiranih podpornih programov je za mnoge ženske otežen; predvsem za temnopolte ženske, pripadnice etničnih manjšin, migrantke in migrantke brez dokumentov, starejše ženske, LGTB in ženske s posebnimi potrebami.

V Sloveniji se na področju pomoči žrtvam nasilja srečujemo z naslednjimi težavami:
- Nezadostno število (brezplačnih) specializiranih programov pomoči za žrtve nasilja, ki bi bili na voljo po celi Sloveniji.
- Regijska razpršenost programov za žrtve nasilja je pomanjkljiva, saj je večina programov na voljo le v nekaj večjih krajih, s čimer je otežen dostop do pomoči.
- V Sloveniji nimamo SOS telefona za žrtve nasilja, ki bi deloval 24 ur na dan, vse dni v letu. Prav tako ni na voljo telefona za neslovensko govoreče klicateljice in klicatelje kot tudi ne specializiranega SOS telefona za žrtve posilstev in spolnega nasilja.
- Slovenija nima specializiranih regijskih centrov za pomoč žrtvam nasilja.
- Na voljo je le nekaj brezplačnih specializiranih programov za otroke in mlade z izkušnjo nasilja, zato večina otrok in mladih v Sloveniji ne dobi ustrezne pomoči, ko jo potrebuje.
- Slovenija nima intervencijskih centrov za žrtve posilstva ali spolnega nasilja, kjer bi žrtve na enem mestu dobile vso ustrezno podporo in pomoč.
- Slovenija prav tako nima na voljo specializiranih centrov za žrtve drugih oblik nasilja, kjer bi lahko na enem mestu dobile vso ustrezno podporo in pomoč.
- Slovenija nujno potrebuje centre za izvajanje stikov pod nadzorom z ustrezno usposobljenim osebjem in izdelanimi smernicami.
- V zadnjih letih smo zaradi ukinjanja sofinanciranja priča propadu večine preventivnih programov na področju preprečevanja nasilja, zaradi česar jih kronično primanjkuje.

Slovenija potrebuje razširjeno, regijsko razpršeno mrežo pomoči za vse žrtve nasilja, preventivne programe na področju preprečevanja nasilja ter mrežo specializirane strokovne pomoči za otroke in mlade z izkušnjo nasilja ter mrežo pomoči za žrtve spolnega nasilja. Nasilje nad ženskami je skupni problem, ki močno vpliva na ekonomsko svobodo žensk in njihove možnosti ter pušča ogromne posledice na svetovnem gospodarstvu.

Zato kampanja poziva podjetniški in filantropski sektor v Sloveniji: “Korak naprej pri vlaganju v podporo žrtvam!”

Povezovanje je bistveno pri doseganju sprememb, zato pozivamo vse in vsakega izmed vas! Pridružite se kampanji Step up!/Korak naprej! Naredimo korak naprej in stopimo skupaj za ustavitev nasilja nad ženskami in njihovimi otroci!

Več informacij


Nazaj