Stritarjevo nagrado, s katero želi Društvo slovenskih pisateljev opozoriti na mlada, obetavna kritiška peresa, za letošnje leto prejme VERONIKA ŠOSTER.

Nagrada je bila ustanovljena na pobudo Vitala Klabusa pred 23. leti, ime pa ji je dal pesnik Veno Taufer. Namenjena je mladim, obetavnim kritiškim avtoricam in avtorjem, ki s svojim pisanjem in prodornim ocenjevanjem literarnih del vstopajo na področje kulturnega ustvarjanja in ga s svojo poglobljeno oceno pomembno sooblikujejo. Vsako leto jo izbere tričlanska žirija, letos v sestavi: Martina Potisk, Diana Pungeršič in Zoran Pevec; podelil jo je Dušan Merc, predsednik Društva slovenskih pisateljev, utemeljitev pa je prebrala Diana Pungeršič, članica žirije. Od leta 2013 se nagrada podeljuje ob zaključku Festivala Pranger.

IZ UTEMELJITVE ŽIRIJE (utemeljitev žirije v celoti): K natančnim kritiškim reakcijam, premislekom in interpretacijam pristopa spontano in sproščeno, a prizadevno; njeno pisanje praviloma temelji na oprijemljivih pristopih, pretočnih stališčih in obširni ravni zanimanja.

IZ ZAHVALE VERONIKE ŠOSTER (zahvala Veronike Šoster v celoti): Literarno kritiko razumem kot most med literarnim delom in bralci, zato si že od vsega začetka prizadevam za kritiko, ki naj bo jasna, razumljiva in dostopna, za kritiko, ki se ne skriva v slonokoščenem stolpu, ampak išče pristen stik z bralci in bralkami.

Iskrene čestitke nagrajenki.

Ekipa Festivala Pranger

Na fotografiji sta Veronika Šoster in Peter Semolič, poleg Diane Pungeršič, izbrana kritika 17. Festivala Pranger. Fotografijo podpisuje Nina Medved. Nastala je med kritiško razpravo Festivala Pranger, na Smoletovi Gorci (Sladka Gora), v četrtek, 9. julija 2020

Foto: Nina Medved


Nazaj