(Ljubljana, 12. 6. 2019) Na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije - Soča (URI - Soča) so svečano predali v uporabo nove prostore dveh oddelkov. V večjih in sodobnejših prostorih pričenjajo delovati na oddelku za rehabilitacijo pacientov po amputaciji in na oddelku za rehabilitacijo pacientov po poškodbah, s perifernimi živčnimi okvarami in revmatološkimi obolenji. Gre za največjo investicijo URI - Soča v zadnjih 20 letih, ki pomeni dolgoročno infrastrukturno ureditev izvajanja rehabilitacije za paciente s področja travmatologije (poškodbe, amputacije, periferne živčne okvare, ipd.).

Prenova je zahtevala rušitev starih oddelkov in izgradnjo novih prostorov, saj zgradba iz leta 1954 ni več ustrezala varnostnim zahtevam, obenem pa so prostori bili zaradi zahtevnosti pacientov ter vse kompleksnejše rehabilitacijske obravnave veliko premajhni. Prvi del prenove je obsegal rušenje in izgradnjo prvega trakta s kletjo ter je bil končan v začetku leta 2017. V drugem delu je bil prenovljen celoten bolnišnični del, zgrajeni so bili novi prostori za delovne terapije in fizioterapije, urejena je bila letna šola hoje in podzemna povezava z ostalimi objekti. Celotna investicija, vključno z opremo in zunanjo ureditvijo, je obsegala 6,7 milijona evrov. Pri tem je Ministrstvo za zdravje sofinanciralo 40 odstotkov vrednosti, kar predstavlja 2,7 milijona evrov. Ostala sredstva, 4 milijone evrov, je zagotovila URI - Soča.

Na svečani otvoritvi novih prostorov v sredo, 12. 6. 2019, je slavnostni nagovor zbranim gostom podal minister za zdravje Aleš Šabeder. Prisotne goste so nagovorili tudi župan Ljubljane Zoran Janković, mag. Robert Cugelj, generalni direktor, prof. dr. Helena Burger, dr. med., strokovna direktorica in predstojnica oddelka za rehabilitacijo pacientov po amputaciji in doc. dr. Primož Novak, dr. med., predstojnik oddelka za rehabilitacijo pacientov po poškodbah, s perifernimi živčnimi okvarami in revmatološkimi obolenji.

Mag. Robert Cugelj, generalni direktor URI - Soča, je ob tem povedal: »V URI - Soča si nenehno prizadevamo za zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje in razvoj rehabilitacije, saj lahko le tako pacientom nudimo učinkovito oskrbo in jim pomagamo pri vrnitvi v aktivno življenje. Pomemben del tega je tudi posodobitev objektov in ponosni smo, da načrte uspešno izpolnjujemo. Od leta 2004 do danes smo v nove prostore, opremo in posodobitve vložili že več kot 30 milijonov evrov, od tega 25 milijonov lastnih sredstev, ki smo jih pridobili predvsem z izvajanjem tržnega programa. Tudi danes so pred nami novi izzivi, med večjimi sta izgradnja sodobne klinike za zdravljenje kroničnih bolečin in povečanje zgradbe za rehabilitacijo nevroloških pacientov, ki se ji bo pridružil tudi center sodobnih tehnologij. Rehabilitacija postaja vedno bolj zahtevna in jo vse bolj potrebujemo. Zato so vlaganja v razvoj in sodobne pristope nujna.«

Novi objekt ima površino 4.000 m2. V objektu sta dva bolnišnična oddelka s skupno 62 posteljami in terapevtski prostori za izvajanje interdisciplinarne rehabilitacijske obravnave. Trenutno v objektu deluje 76 zaposlenih. Sestavni del objekta je tudi šola hoje, kjer paciente učimo izvajanje dnevnih aktivnosti in premagovanje ovir, s katerimi se srečujejo v domačem okolju. Nova zgradba je grajena kot energetsko učinkovita zgradba, pri čemer se za hlajenje in ogrevanje prostorov izkoriščajo obnovljivi viri energije, v tem primeru vodni viri, in sicer preko 28 geo sond, ki so nameščene na globini 100 m.


Nazaj