»Lepo je videti tako pozitiven odziv ljudi. Delavnice, med katerimi so tudi učenje angleških besed, razumevanje tujih besedil, spoznavanje osnov računalništva in pisanje različnih dopisov, ki jih izvajamo s polno paro, so večinoma zasedene. Člani konzorcija smo tako že razpisali termine za programe, ki se bodo začeli februarja,« o dobrem odzivu ljudi na brezplačna izobraževanja, ki potekajo že skoraj dva meseca, pripoveduje Albert Štrancar, direktor CDI Univerzum.

Svetovanju v konzorciju, ki ga sestavljajo CDI Univerzum, Javni zavod Cene Štupar in BIC Ljubljana, sledijo izobraževanja. Za ta se je pri vseh treh članih svetovalnega konzorcija v slabih dveh mesecih odločilo že več kot 300 ljudi iz Ljubljanske urbane regije. »Brezplačna izobraževanja, tečaji in delavnice so večinoma 50-urne in tako trajajo več mesecev. Običajno je v skupini od 13 do 15 udeležencev. Največ zanimanja je ravno za tečaje angleškega jezika in računalniške pismenosti,« poudarja Jasna Kržin Stepišnik, direktorica BIC Ljubljana. V okviru projekta 11 organizacij sicer izvaja raznolike programe, od računalništva, motivacije, komunikacije na delovnem mestu pa vse do jezikovnih tečajev in učenja digitalnih veščin. 

Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Ljubljana, Logatec, Log-Dragomer, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika – vsi zaposleni, starejši od 45 let in z največ peto stopnjo izobrazbe iz naštetih občin lahko obiščejo člane osrednjeslovenskega konzorcija (CDI Univerzum, Javni zavod Cene Štupar in BIC Ljubljana). Po nasvet se tako k njim po izračunih lahko odpravi več kot 35.000 ljudi. Brezplačna svetovanja v izobraževanju in kasneje tudi izobraževanja za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc pa sicer ob finančni podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada potekajo po vsej Sloveniji.

»Danes sem v vlogi poslušalca, učenci pa so moji turistični vodiči po Rusiji, Ukrajini, Kitajski in Bosni,« nasmejano pripoveduje predavateljica, ki na tečaju z naslovom »Slovenščina kot drugi tuj jezik« poučuje ljudi iz različnih držav.

V oba projekta se lahko vključijo tudi podjetja, poudarjajo člani konzorcija. »Delavnice in tečaje lahko povsem prilagodimo potrebam in željam posameznih podjetij ali njihovih zaposlenih. Za večje skupine udeležencev izobraževanja lahko izvedemo tudi v prostorih podjetja, kar jim bo olajšalo organizacijo njihovega dela,« dodaja Bojan Hajdinjak in ob tem poudari, da so zelo prilagodljivi in skušajo podjetjem medsebojno sodelovanje čim bolj olajšati.

Z nekaj različno velikimi podjetji v osrednji Sloveniji že sodelujejo. Med prvimi sta brezplačna izobraževanja svojim zaposlenim ponudila domžalski Helios in Univerzitetni klinični center v Ljubljani. »V sodobnem času se je treba znati prilagajati novim izzivom. Kompetence, znanja in veščine, ki jih ima vsak posameznik, so njegovo dodatno bogastvo. Tega se žal vsi, tudi delodajalci, premalokrat zavedamo. V sodelovanju s konzorcijem vidimo ogromno dodano vrednost,« odločitev za izobraževanje zaposlenih strne Bojan Veberič, vodja Službe za izobraževanje po pooblastilu na UKC Ljubljana.

Že po parih tečajih je viden napredek udeležencev, v en glas zatrdijo profesorji, ki so navdušeni nad zavzetostjo tečajnikov. »Ljudje, željni novih znanj, so veseli takšne priložnosti. Podjetje, ki jim je omogočilo ta brezplačna izobraževanja, pa jim je s tem izkazalo tudi visoko mero zaupanja,« še zaključi Albert Štrancar, direktor CDI Univerzum.

Nekateri ljudje se zaradi nižjih kompetenc soočajo z raznolikimi težavami, ki jih s seboj prinaša hiter razvoj tehnologije. Z dodatnimi izobraževanji številne takšne nevšečnosti in občutki manjvrednosti postanejo del preteklosti. Tedenski tečaji so prežeti s pozitivno energijo. Na urah, kjer ne manjka niti kratkih preverjanj znanj,  se ob osvajanju novih znanj med udeleženci spletajo tudi pristne prijateljske vezi.

CDI Univerzum ljudem v vseh življenjskih obdobjih že skoraj 60 let približuje potrebna znanja in s tem uresničuje idejo o vseživljenjskem učenju. Za danes že močno razširjeno ponudbo izobraževalnih programov skrbi več kot 10 zaposlenih in več kot 100 zunanjih strokovnih sodelavcev.

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana je ustanova z več kot 160-letno tradicijo, ki združuje štiri šole – Gimnazijo in veterinarsko šolo, Živilsko šolo, Višjo strokovno šolo in Medpodjetniški izobraževalni center. Poleg javno veljavnih programov ponujajo široko paleto različnih neformalnih programov za mlade in odrasle.

Javni zavod Cene Štupar je organizacija, ki že več kot 50 let skrbi za izobraževanje odraslih. V zadnjih desetih letih so velik korak naredili na področju srednješolskega izobraževanja za odrasle, prav tako imajo veliko formalnih in neformalnih programov za vse generacije.