Ob 100. obletnici visokošolskega študija arhitekture na Slovenskem, ki je bil organiziran na pobudo arhitekta Ivana Vurnika, so Center arhitekture Slovenije, Občina Radovljica, Krajevna skupnost Radovljica, Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani in Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru leta 2018 ustanovili Vurnikovo študentsko nagrado za perspektivnega študenta/študentko arhitekture ali urbanizma.

Vurnikova študentska nagrada se za celotni študijski opus podeli študentom/študentkam 4. in 5. letnika enovitega magistrskega študija, absolventom ali študentom/študentkam 1. in 2. letnika enostopenjskega magistrskega študija smer arhitektura in urbanizem. Podeljena bo ena Vurnikova študentska nagrada in dve enakovredni priznanji študentom/študentkam Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani ali študijskega programa Arhitektura Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru. Nagrada je častna in finančna (vrednost prve nagrade je 1500 EUR neto) in namenjena študijskemu potovanju. Dobitnik/dobitnica Vurnikove študentske nagrade bo v okviru naslednjih Vurnikovih dni pripravil predavanje z vtisi s potovanja. Podeli se tudi dve častni priznanji v vrednosti 300 EUR neto, ki za prejemnika/prejemnico ne predstavlja obveznosti.

Študenti/študentke pripravijo:
- osebno mapo (format A4, največ 50 strani in ne več kot 15 projektov, kratek opis vsakega projekta naj bo v slovenskem in angleškem jeziku). V osebno mapo naj ne bo vključena magistrska naloga. Poslati je treba tiskano verzijo in digitalno verzijo v formatu pdf (CD ali USB ključek).
- avtorski esej o arhitekturi in/ali urbanizmu (priporočeno 7000-10 000 znakov brez presledkov v slovenskem in angleškem jeziku). Poslati je treba tiskano verzijo in digitalno verzijo v formatu pdf (CD ali USB ključek).

Prijava mora prispeti s priporočeno pošto na sedež Centra arhitekture Slovenije, Rimska cesta 1, 1000 Ljubljana, do ponedeljka, 6. maja 2019, do 00:00, s pripisom »NE ODPIRAJ – VURNIKOVA ŠTUDENTSKA NAGRADA«. Prijavo je v ponedeljek, 6. maja 2019, od 8. do 15. ure, možno oddati tudi osebno na sedežu Centra arhitekture Slovenije.

V ovojnici je treba oddati:
- osebno mapo (tiskana verzija)
- avtorski esej (tiskana verzija)
- kontakt (ime in priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov)
- osebno mapo (digitalna verzija – CD ali USB ključek)
- avtorski esej (digitalna verzija – CD ali USB ključek)

Prejemniki nagrad bodo znani na podelitvi nagrade, na rojstni dan arhitekta Ivana Vurnika, v soboto, 1. junija 2019, ob 20. uri, v Baročni dvorani v Radovljici.  Vsi nominiranci Vurnikove študentske nagrade bodo povabljeni na podelitev.

O prejemnikih glavne nagrade in dveh enakovrednih priznanjih bo odločala strokovna žirija v sestavi:
- arhitektka Alenka Korenjak, Kombinat arhitekti in soustanoviteljica Kulturnega društva prostoRož, Slovenija
- arhitekt Milan Tomac, arhitekturni biro ENOTA, Slovenija
- arhitektka Sonja Hohengasser, Hohengasser Wirnsberger Architekten, Avstrija

Žirija se bo glede nagrajenih del odločala na podlagi naslednjih meril:
- kakovost izbranih predstavljenih projektov
- edinstvenost izbranih predstavljenih projektov
- inovativnost izbranih predstavljenih projektov
- kakovost eseja
- doprinos k razmisleku o arhitekturi/urbanizmu v eseju

Strokovni odbor Vurnikove študentske nagrade