Ljubljana, 7.4.2021 - Člani sveta zavoda so na 24. seji korespondenčni seji sprejeli sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja, najvišjem znesku nadomestila za poklicno rehabilitacijo ter sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine. V sklepih so določeni zneski za letošnje leto, in sicer za obdobje od 1. januarja 2021 dalje.

Najnižja pokojninska osnova za v tem letu uveljavljene pokojnine od 1. januarja 2021 znaša 947,67 evra oziroma 693,69 evra, če so odmerjene na podlagi tretjega odstavka 390. člena ZPIZ-2. Najvišja pokojninska osnova za v tem letu uveljavljene pokojnine od 1. januarja 2021 znaša 3.790,68 evra oziroma 2.774,78 evra, če so odmerjene na podlagi tretjega odstavka 390. člena ZPIZ-2. Najnižja pokojnina za v tem letu uveljavljene pokojnine od 1. januarja 2021 znaša 260,61 evra. Nadomestila iz 80., 84., 85., in 86. člena ZPIZ-2 za invalidnost, nastalo v letu 2021, se od 1. januarja 2021 dalje odmerijo najmanj od osnove, določene v višini 563,86 evra.

Nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije iz prvega in tretjega odstavka 80. člena ZPIZ-2 za invalidnost nastalo v letu 2021, pa se odmeri največ v višini 2.255,45 evra. Del vdovske pokojnine od 1. januarja 2021 dalje znaša največ 110,88 evra za v tem letu uveljavljeno pravico, skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine, uveljavljenega v istem obdobju, pa največ 2.255,45 evra.

Besedilo in foto: Janez Platiše


Nazaj