Spoštovani in spoštovane, zadnji predlog višine (ne)sofinanciranja Radia Študent s strani ustanovitelja Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU LJ) kaže večkratno nerazumevanje pomena te institucije tako za študentsko populacijo kot tudi za ustvarjalni sektor in naposled za družbo kot tako. Kot vsebinska mreža v kulturi izpostavljamo predvsem večkratno esencialnost Radia Študent za kulturo. Najprej v svoji funkciji informiranja in reflektiranja dogajanja v kulturi, pri čerem je eden redkih medijev, ki redno posreduje ne zgolj informacije o kulturnem dogajanju, pač pa tudi kritiško in strokovno reflektira tekočo kulturno umetniško produkcijo, kar je izjemnega pomena.

Nadalje je Radio Študent za kulturo pomemben tudi kot izobraževalna institucija, ki, poleg tega da izobražuje in participira pri nastanku novinarskega kadra, omogoča tudi razvoj mlajših generacij napovedovalcev, radijskih igralcev, kritikov, teoretikov in drugih za kulturo pomembnih poklicev. Naposled je Radio Študent novinarska hiša, torej kulturna institucija sama po sebi, ki strokovno, nepristransko in z najvišjo mero novinarske etike poroča o različnih družbenih tematikah, o katerih brez tega medija v Sloveniji pogosto ne bi imeli resnejšega odziva.

Predlog, po katerem bi se organizaciji, ki ji je bilo iz poračuna ŠOU LJ v preteklem letu namenjenih več kot sto tisoč evrov, v letošnjem letu to financiranje v celoti odreklo, kaže na nerazumevanju delovanja in pomena te organizacije. Zavoljo vsega navedenega se nam zdi nesprejemljivo, da se financiranje tako pomembne organizacije s strani ŠOU LJ preprosto preneha. ŠOU LJ in njegove odločevalske organe zato pozivamo, da sofinanciranje Radia Študent iz naslova proračuna ŠOU LJ v letu 2021 zagotovijo vsaj v enaki višini kot v letu 2020.

Društvo Asociacija


Nazaj