Ljubljana, 21. oktober 2020 - Spoštovani minister za kulturo dr. Vasko Simoniti, dne 19. oktobra sta bili v Sloveniji razglašeni epidemija in omejitev gibanja na prostem. Dejanje ni bilo nepričakovano, tako kot obstaja precejšnja verjetnost, da se bo kriza z virusom zavlekla dlje kot trideset dni, kolikor sta razglašena ukrepa. In ravno v tem času, ko se vse zapira, ko NIJZ priporoča delo od doma, ko se oživlja geslo #Ostanidoma, prejmejo nevladne organizacije, ki delujejo na naslovu Metelkova 6, obvestilo, da naj bi se izselile. Tovrstno ravnanje je v tem trenutku neodgovorno, proti vsej ostali politiki in skregano s splošnim družbenim konsenzom, da bi morali skupaj pripomoči k odpravljanju zdravstvene krize.

A to je zares evidenten problem časa. Druga velika težava je, da je v nameri ponovno mogoče prepoznati samovoljo, brezkompromisnost in avtoritarnost. Živimo v demokraciji, v republiki. Vsakokratni mandat Vlade in Državnega zbora ne pomeni štiriletne diktature politike. Demokracija se ne zaključi z volitvami. Ustaljeni demokratični postopki govorijo o javni razpravi, o sodelovanju deležnikov, o civilnem dialogu. Pošiljanje obvestil o izselitvi ni dialog, pač pa zgolj izkazovanje končne namere. Zato, zavedajoč se, da je zavoljo epidemije čas za selitev popolnoma neprimeren, poudarjamo, da primernega čas za tovrstno nedemokratično prakso sploh ni.

Na naslovu Metelkova 6 deluje veliko število kulturniških nevladnih organizacij, s stavbo upravlja Ministrstvo za kulturo, in s tem je celotna zadeva v veliki meri stvar kulture. Zato ob tej priložnosti ponovno poudarjamo, da je cela kopica drugih zadev, ki imajo v tem trenutku prednost pred tovrstnimi aktivnostmi ministrstva. Osnovati je potrebno strategijo ohranjanja in zagona kulture po epidemiji, prisotne so številne sistemske težave, nujna je debirokratizacija dušečih postopkov in še in še je zadev, ki imajo prednost pred selitvijo organizacij iz edine stavbe, ki jo ministrstvo namenja nevladnemu sektorju.

Spoštovani minister, nujno je torej, da se prične z vsemi kulturniki voditi konstruktivni dialog. Da se o načrtih in ukrepih posvetujete z deležniki. Skličite dialoške skupine, da pričnemo komunicirati na strateški ravni! Kar zadeva situacijo s stavbo na Metelkovi 6, vas pozivamo, da poslane dopise čim prej prekličete, ko bodo razmere dopuščale, skličete sestanek z uporabniki in poiščete skupno rešitev, sprejemljivo za vse. Predlagamo, da namenite interventna sredstva za sanacijo najnujnejših težav v stavbi in naredite načrt za celostno sanacijo. Edini primeren čas za kakršnekoli aktivnosti pa bo trenutek, ko bodo z načrtom soglašali vsi vpleteni.

Društvo Asociacija


Nazaj