LJUBLJANA, 22. junij 2020 – Skupnost socialnih zavodov Slovenije nasprotuje nedavni napovedi ministra za zdravje dr. Tomaža Gantarja, da se bo stanovalce domov za starejše tudi v primeru morebitnega drugega vala okužb s koronavirusom osamilo v domovih, saj ti za to nimajo prostorskih, kadrovskih, tehničnih in drugih zmožnosti. Skupnost ponovno opozarja, da je tovrstna osamitev znotraj domov v nasprotju tako z veljavno zakonodajo kot tudi izkušnjami s preprečevanjem in z zajezitvijo okužb, pridobljenimi v prvem valu. Prav tako bi tovrstno ravnanje ponovno ogrozilo zdravje in kršilo pravice zdravih stanovalcev, saj ima po veljavni zakonodaji vsakdo – tudi stanovalke in stanovalci domov za starejše – pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi.

Minister za zdravje dr. Tomaž Gantar je v nedavnih izjavah za medije napovedal, da se bo v primeru drugega vala okužb s koronavirusom v negovalnih bolnišnicah osamilo zgolj prve stanovalce domov za starejše z okužbo s koronavirusom, pa še to le toliko časa, da bi se domovi lahko prilagodili na razmere. Ostale stanovalke in stanovalce z okužbo s koronavirusom bi se ponovno poskušalo osamiti kar v domovih za starejše. Skupnost ponovno poudarja, da večina domov za starejše v Sloveniji nima osnovnih prostorskih, kadrovskih, tehničnih in drugih zmožnosti za izvajanje popolne in učinkovite osamitve oseb, okuženih s koronavirusom. Temeljni problem pri zagotavljanju popolne osamitve v domovih za starejše ni pomanjkanje časa za prilagoditve, temveč pomanjkanje osnovnih pogojev zanjo.

Tovrstno ravnanje je tudi v nasprotju v veljavno zakonodajo, kot sta Zakon o nalezljivih boleznih in Pravilnik o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje, ki določata, da se bolnika z nalezljivimi boleznimi zaradi preprečevanja nadaljnjega širjenja bolezni osami. Kadar osamitev ni mogoča na njegovem domu (kar je seveda tudi dom za starejše), se bolnike osami v zdravstvenem zavodu, določenem za zdravljenje bolezni, ki lahko zagotovi visoko stopnjo varnosti pri preprečevanju širjenja bolezni. Po Zakonu o nalezljivih boleznih ima vsakdo pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi.

Skupnost prav tako ne razume, zakaj minister za zdravje enostransko prejudicira postopanje ob morebitnem drugem valu, saj je bila v okviru Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ustanovljena delovna skupina, zadolžena za evalvacijo ukrepov in postopkov v domovih za starejše v prvem valu epidemije ter oblikovanje protokolov za morebiten drugi val. Delovna skupina, ki je doslej opravila le prvi sestanek, še ni zaključila z delom, Ministrstvo za zdravje pa je po zadnjih izjavah očitno že samovoljno odločilo, kakšen naj bo rezultat njenega dela.

Dosedanje domače in tuje izkušnje so potrdile, da je širjenje okužb v domovih mogoče najbolj učinkovito zajeziti, če se stanovalke in stanovalce z okužbo dosledno osami izven domov za starejše.

Foto: AXA Konzern AG


Nazaj