Ljubljana, Amman, 2.2.2015 - Zavod Krog je v Jordaniji z partnersko organizacijo S.O.S. Villages Jordan začel tretjo fazo projekta »Jordanija skozi oči otroka«, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve R. Slovenije. Novi mentorji s področja otrokovih pravic in razvoja so po uspešnem zaključku 10-dnevnega treninga trenerjev in po že izvedenih delavnicah za starše sedaj začeli na novo pridobljeno znanje uporabljati tudi za organizacijo in izvedbo delavnic za otroke, stare med 10 in 15 let z območij Amana, Irbida in Akabe.

V Amanu so serijo delavnic »Naše pravice« začeli s praktičnimi delavnicami za razvoj življenjskih spretnosti, kot so komunikacijske veščine in timsko delo. V Akabi so se na prvih treh delavnicah dotaknili pravic in dolžnosti otroka, načinov zaščite pred zlorabami, načrtovanja akademske in poklicne poti, krepitve pozitivnih vrednot in odpravljanja negativnih vrednot. V Irbidu so  se prav tako najprej dotaknili pravic otrok in nadaljevali z življenjskimi veščinami, kot so komunikacijske veščine, reševanje problemov in krepitev kreativnega mišljenja.

Na delavnicah »Naše pravice« v Amanu sodeluje 25 otrok, v Irbibu 28, v Akabi pa se delavnic izmenično udeležuje 40 otrok. Skupno bo izvedenih okoli 40 delavnic, ki jim bodo sledili trije manjši dogodki na temo različnih otrokovih pravic v vseh treh mestih.

Razvojni projekti Zavoda Krog težijo k opolnomočenju posameznikov in skupin. Spodbujajo in podpirajo partnerje v razvojnem sodelovanju, da izboljšajo lastne kapacitete in strokovnost na področju človekovih pravic. V odnosih z njimi spodbujajo odprto komunikacijo, demokratična načela in transparentno delovanje. V svoje delo vključujejo tudi globalno učenje, ozaveščanje ter zagovorništvo na področju razvojnega sodelovanja in človekovih pravic v Sloveniji, Evropi in drugod.

Foto: Zavod Krog