Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN je v prostorih Mestne občine Ljubljana organiziralo okroglo mizo s predsednico Svetovne zveze gluhoslepih dr. Sanjo Tarczay in predstavniki Vlade RS, z namenom čimprejšnje ureditve statusa in pravic oseb z gluhoslepoto. Govorniki so predstavili vsakdanje stiske oseb z gluhoslepoto in nujnost čim prejšnje ureditve področja gluhoslepote.

Prisotne so nagovorili Vinko Trinkaus (oseba z gluhoslepoto), Boštjan Dragan (oseba z gluhoslepoto), dr. Sanja Tarczay (predsednica Svetovne zveze gluhoslepih – WFDB), dr. Simona Gerenčer (generalna sekretarka DLAN), mag. Mateja Toman (predsednica NSIOS), Azra Herceg (državna sekretarka Ministrstva za zdravje), Tanja Dular (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti), Matevž Čelik Vidmar (državni sekretar Ministrstva za kulturo) in Matija Urankar (iz Odvetniške pisarne Senica, ki je pripravila predlog zakona).

Dr. Sanja Tarczay je predstavila Svetovno zvezo gluhoslepih in poudarila, da je DLAN edina članica te organizacije iz Slovenije. Povedala je, da od začetka ustanovitve DLAN spremlja razvoj organizacije in je zelo vesela ter ponosna, da Slovenija sodi med države, ki zastopa gluhoslepoto na tako visoki mednarodni ravni. Dodala je, da jo veseli, da je Slovenija vpisala jezik gluhoslepih v Ustavo RS, saj je s tem zgled drugim državam, hkrati upa, da pravice gluhoslepih ne ostanejo le »mrtva črka na papirju«. Večkrat od politikov sliši, da je ljudi z gluhoslepoto malo, slednje pa nikakor ne sme biti izgovor, da se področje gluhoslepote ne uredi.

Dr. Simona Gerenčer je predstavila nujnost in potrebnost ureditve področja gluhoslepote. Vladni predstavniki so izrazili podporo zakonskemu urejanju področja. Tanja Dular (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je resorno ministrstvo) je posebej izpostavila, da se bo v naslednjem tednu izoblikovala delovna skupina, ki bo aktivno pristopila k urejanju statusa in pravic oseb z gluhoslepoto.


Prenesi