Leto 2022 smo uspešno zaključili ter v celoti uspeli realizirati odmeven razstavni program.

CELOTNI PROGRAM GALERIJE BOŽIDAR JAKAC V LETU 2023

V dialogu: Bogdan Borčić & Gustav Gnamuš
8. februar 2023 - 1. februar 2024 - XVII. postavitev v Grafičnem kabinetu Bogdana Borčića
Letošnja postavitev nadaljuje lani začeti cikel dialogov umetniških del Bogdana Borčića z drugimi umetniki in tokrat sooča dela Bogdana Borčića in Gustava Gnamuša, dveh velikanov slovenskega postmodernega slikarstva. Njuni življenjski poti sta pogosto tekli vzporedno, saj sta bila sodelavca na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani in dobra prijatelja. Galerija Božidar Jakac v Grafičnem kabinetu Bogdana Borčića hrani njegovih 1072 grafičnih del in 371 risb in skic.

Upor 1573-2023
8. februar - 17. December 2023 - prostori stalnih zbirk
Celoletna razstava Upor 1573-2023 se ob 450. obletnici hrvaško-slovenskega kmečkega upora osredotoča na motiv kmečkih uporov v vizualni umetnosti 20. in 21. stoletja. Na razstavi so predstavljena dela izbranih umetnikov iz Slovenije in Hrvaške, ki so se v različnih časovnih obdobjih in družbenih okoliščinah odzivali na ta zgodovinski dogodek. Razstava je del istoimenskega medinstitucionalnega čezmejnega projekta, ki je posvečen obhajanju 450. obletnice Slovensko-hrvaškega kmečkega upora iz leta 1573. Projekt povezuje šest muzejskih ustanov: Muzej seljačkih buna, Gornja Stubica, Muzej Brdovec, Muzej grada Zagreba, Posavski muzej Brežice, Kulturni dom Krško in Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki.

Metka Kavčič: Krhek svet
14. april-3. september 2023 - lapidarij
Kiparska dela Metke Kavčič zaznamuje povezovanje tradicionalnih oblikovnih vrednot in sodobnih kiparskih prijemov. Ambientalno zasnovana postavitev v lapidariju povezuje razgibane prostore razstavišča s kiparskimi objekti izdelanimi iz brona, lesa in pločevine. Slednjo oblikuje z varjenjem, ki ji omogoča izdelavo zapletenih vzorcev izhajajočih iz tradicionalne »ženske« obrti čipkarstva. Povezava z zgodovino prostora se odraža tudi v uporabi vsakdanjih predmetov in orodja iz polpretekle zgodovine, ki jim umetnica vdahne novo likovno podobo in umetniško vrednost.

Vadim Fiškin: Temni časi
5. maj - 27. avgust 2023 - nekdanja samostanska cerkev
Razstava Temni časi vzpostavlja celostno prostorsko intervencijo v prostoru nekdanje samostanske cerkve, ki ga umetnik Vadim Fiškin zaseda z minimalnimi prostorskimi, vizualnimi in zvočnimi elementi – v črno prebarvanimi stenskimi urami. Kompaktna instalacija vzpostavlja tako likovni in prostorski ambient ter se hkrati osredotoča na zvok ur, ki v izjemno akustičnem prostoru razstavišča ustvarja v nadzorovano zvočno kakofonijo. Zvočno-vizualni ambient kljub svoji nemimetičnosti in pomenski ambivalentnosti napeljuje na nekatera temeljna vprašanja sodobnega časa; ta se nanašajo na enega najbolj samoumevnih in hkrati nedognanih pojavov – merjenje časa in (poskusa) razumevanja njegovega minevanja.

Nadežda Petrović in njeni slovenski sopotniki: 150. letnica rojstva Nadežde Petrović
12. maj - 9. julij 2023 - veliko razstavišče GBJ
Leta 2021 je Galerija Božidar Jakac na pobudo Umetniške galerije Nadežde Petrović iz Čačka, pristopila k mednarodnemu partnerskemu projektu obeležitve 150-letnice rojstva umetnice Nadežde Petrović, ki se odvija pod okriljem UNESCO-ovega projekta »anniversary celebration 2022/2023«. Projekt izpostavlja tako njeno umetniško kot humanitarno in aktivistično delovanje, saj se je aktivno borila za uveljavljanje ženskih pravic v družbi. Poleg tega je bila Nadežda Petrović učenka Ažbetove šole v Münchnu, kjer se je spoprijateljila z umetniki začetka slovenske moderne, Jakopičem, Groharjem in Jamo, kasneje pa tudi z Veselom. Razstava je bila najprej javnosti predstavljena v Narodnem muzeju v Beogradu, naslednja postaja pa je Kostanjevica na Krki. Razstava je nastala v sodelovanju z Narodno galerijo iz Ljubljane.

Nova stalna postavitev Zbirke Božidarja Jakca
17. junij 2023 - prostori stalnih zbirk
Nova stalna postavitev del Božidarja Jakca poleg prenove razstavnega prostora prinaša tudi nekatere nove poudarke v delovanju tega pomembnega umetnika. Božidar Jakac (1899-1989) je bil slikar in grafik, ki je v začetku svoje ustvarjalne poti deloval v duhu ekspresionizma, nato pa je slogovno prešel v lirični realizem. Jakac je bil tudi pomemben portretist, ki je veliko potoval in beležil vtise s potovanj tako v slikarstvu in grafiki kot tudi v fotografiji in filmu. Leta 1945 je bil eden osrednjih pobudnikov ustanovitve ljubljanske likovne akademije, njen redni profesor za grafiko in prvi rektor. Nova stalna postavitev zajema dokumentarno predstavitev umetnikovega življenja in kronološki prikaz njegovega umetniškega delovanja, ki obsega slikarska in grafična dela ter dela na papirju, skicirke in dnevnike.

Mednarodni simpozij kiparjev FORMA VIVA 2023
1. julij - 29. julij 2023 - park skulptur Forma viva
V mesecu juliju 2021 v sklopu Mednarodnega kiparskega simpozija Forma viva ponovno gostimo dva kiparja, ki ustvarjata nova kiparska dela za park skulptur v Kostanjevici na Krki. To sta Tomaž Furlan (Slovenija) in Alem Korkut (Hrvaška). V sklopu letošnje prireditve bomo zopet poskušali restavrirati ali rekonstruirati katerega od ikoničnih skulptur iz parka. Mednarodni simpozij kiparjev Forma viva nedvomno sodi med pomembnejše manifestacije s področja vizualnih umetnosti v Sloveniji. Forma viva je bila že v osnovi koncipirana kot enotna blagovna znamka državnega pomena, ki je delovala najprej na dveh deloviščih, Kostanjevici na Krki in Seči pri Portorožu, ter se kasneje razširila še na Ravne na Koroškem in Maribor.

Upor 1573-2023
Razstava ikoničnih umetniških del na temo Velikega kmečkega upora
19. julij - 1. oktober 2023 - veliko razstavišče GBJ 
Razstava predstavlja nekatera ključna umetniška dela iz 20. in 21. stoletja, ki se navezujejo na motiv Velikega kmečkega upora iz leta 1573. Mnoga izmed predstavljenih del zaradi različnih okoliščin že dolgo niso bila dostopna javnosti, četudi predstavljajo pomembne mejnike v umetniški produkciji slovenskega, hrvaškega in širše jugoslovanskega kulturnega prostora. Razstava se navezuje tako na zgodovinski dogodek kmečkega punta, kot na lik in pomen Matije Gubca kot ljudskega junaka, ki se upira tuji nadoblasti. Veliki kmečki upor kot simbol nenehnega zgodovinskega boja za socialne in politične pravice deprivilegiranih je namreč v javni diskurz postavila prav umetnost.

Razstava je del istoimenskega medinstitucionalnega čezmejnega projekta, ki je posvečen obhajanju 450. obletnice Slovensko-hrvaškega kmečkega upora iz leta 1573. Projekt povezuje šest muzejskih ustanov: Muzej seljačkih buna, Gornja Stubica, Muzej Brdovec, Muzej grada Zagreba, Posavski muzej Brežice, Kulturni dom Krško in Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki.

Rudi Benetik: Spontani ambient
15. september - 17. december 2023 - lapidarij
Razstava slikarskih del koroškega Slovenca Rudija Benetika z naslovom Spontani ambient predstavlja nabor del, ki navdih črpajo pri kulturni raznolikosti različnih geografskih prostorov; od avstrijske Koroške do južnoaziskih držav Indije, Nepala in Butana. Umetnik s kolažno tehniko (tekstil, rastline) v podobe premišljeno vtke delčke kultur in svojih osebnih spominov na pokrajino in ljudi. Z večplastnim nalaganjem tankih, prosojnih plasti barv, ki so za avtorja v osnovi nosilci duhovne dimenzije, skuša zaobjeti celoten spekter občutij, od erotičnih do poduhovljeno liričnih in meditativnih.

Damijan Kracina: Ograde
29. september 2023 - 25. februar 2024 - nekdanja samostanska cerkev
Razstava z naslovom Ograde predstavlja novo celostno prostorsko delo umetnika Damijana Kracine, ki se je s svojim delom tesno navezal na prostor nekdanje samostanske cerkve. V svoji umetniški praksi se Kracina posveča raziskovanju telesa in figure, vendar ne v njeni stvarni zasnovi, ampak v fiktivnih oblikah potencialnih pojavnosti. V preteklosti je ustvarjal oblike in okostja namišljenih bitij, ki bi kaj lahko obstajala v geološki zgodovini, a so postala žrtve enega od velikih izumrtij v dolgi zgodovini planeta. S svojimi novimi deli se ironično odziva na interpretacije razvojne teorije in ostale hipoteze o nastanku sveta, ki v današnjem času empirične znanosti burijo duha, prav tako pa aludira na okoljska nesorazmerja v sodobnem svetu, ko je več kot polovica divjih živih bitij zaradi razbohotenja človeka kot ultimativne invazivne vrste obsojenih na propad in izginotje.

Fragmenti časa: Miroslav Zdovc in fotografska scena
20. oktober 2023 - 31. marec 2024 - veliko razstavišče GBJ
Študijska razstava bo predstavila življenjski opus Miroslava Zdovca (1929-2009), enega bolj pomembnih fotografov iz slovenskega kulturnega prostora. Galerija Božidar Jakac je kot donacijo prejela celoten njegov fotografski arhiv, ki obsega tako fotografije, ustvarjene za galerijski kontekst, kot tudi izjemen korpus dokumentarnih fotografij. To je nedvomno največja pregledna razstava Miroslava Zdovca, ki je zaradi umeščanja v zgodovino primerjalno predstavljen skupaj z deli nekaterih umetnikov in fotografov, s katerimi je na takšen ali drugačen način sodeloval na svoji ustvarjalni poti. Poleg njegovega mentorja Josipa Pelikana (1885-1977), so na razstavi predstavljena tudi dela treh sodobnih fotografov: Borisa Gaberščika, Marka Gosarja in Tomaža Gregoriča. Razstava je nastala v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Celje.

Gostovanja Galerije Božidar Jakac: V letu 2023 Galerija Božidar Jakac gostuje tudi v številnih partnerskih muzejskih in galerijskih ustanovah. V pripravi so razstave Nandeta Vidmarja v Inštitutu Jožefa Štefana v Ljubljani, pregledna razstava Dragice Čadež v Galeriji Murska Sobota ter tematska skupinska razstava v Muzeju sodobne umetnosti RS v Banja Luki.

www.galerija-bj.si

Foto: Marijan Pfeifer in Kaja Selko